فروشگاه اینترنتی ناخونک http://nakhonak.mihanblog.com 2020-07-11T18:54:34+01:00 text/html 2018-09-13T22:30:30+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی گلچین زیباترین شعر در مورد افغانستان http://nakhonak.mihanblog.com/post/268 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد افغانستان</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد افغانستان,شعر در مورد افغان,شعر در مورد اردوی ملی افغانستان,شعری در مورد افغانستان,شعر در مورد وطن افغانستان,شعر در مورد استقلال افغانستان,شعر در مورد جنگ افغانستان,شعر در مورد کشور افغانستان,شعر در مورد شهدای افغانستان,شعر حماسی در مورد افغانستان,شعر در مورد افغانی,شعر در مورد زن افغان,شعر درباره اردوی ملی افغانستان,شعر در باره وطن افغانستان,شعر درباره استقلال افغانستان,شعر در مورد روز استقلال افغانستان,شعر درباره کشور افغانستان,شعر درباره شهدای افغانستان,اشعار حماسی در مورد افغانستان,شعر در وصف افغانستان,شعر در وصف شهدای افغانستان,شعر به وصف افغانستان,شعر در وصف زن افغان,شعر در وصف وطنم افغانستان,شعر در وصف دختر افغان,شعر افغانستان,شعر افغانستان وطنم,شعر افغانستانی,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bahar" title="شعر بهار" target="_blank" class="csslink">شعر بهار</a> افغانستان,شعر زن افغانستان,شعر استقلال افغانستان,شعر معاصر افغانستان,شعر دری افغانستان,شعر وطن افغانستان,شعر مهاجرت افغانستان,شعر زیبا برای وطنم افغانستان,شعر درباره وطنم افغانستان,شعر برای وطنم افغانستان,شعر در وصف وطنم افغانستان,شعر های افغانستانی,شعر افغانستانی,شعر زنان افغانستان,شعر زن افغان,شعر زنان افغان,شعر زن افغانی,کتاب شعر زنان افغانستان,شعر درباره استقلال افغانستان,شعر در مورد استقلال افغانستان,شعر راجع به استقلال افغانستان,شعر درباره روز استقلال افغانستان,شعر در مورد روز استقلال افغانستان,شعر های معاصر افغانستان,چشم انداز شعر معاصر افغانستان,شعر دری افغانی,شعر دری افغانی,شعر های دری افغانستان,شعر زیبای وطن افغانستان,شعر دا وطن افغانستان دی,شعر درباره وطن افغانستان,شعر های وطن افغانستان,شعر راجع به وطن افغانستان,صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-124073 size-full" title="شعر در مورد افغانستان" src="http://img.bisms.ir//2017/10/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افغانستان.jpg" alt="شعر در مورد افغانستان" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد افغانستان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من نه تاجیکم نه پشتون، نی هزاره نه ز ترکم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نی ز ازبک، نه بلوچم نی ز ایماق سترگم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من به مذهب نی ز سنی، نی ز شیعه، نه ز سیکم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نی دورنگم، نی دروغم، نی فسادم، نی شریکم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/father-about-poems/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد افغانستان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نی شمالی، نی جنوبی، نه ز غربم، نه ز شرقم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نی ز کوی فتنه پیشان، نی پی تشویق فرقم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نی بفکر جنگ لفظم، نی بفکر تهمت و شر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نی زر اندوزم، نه نوکر، نی کلاه فتنه بر سر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" rel="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد افغان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خطه ام افغان ستانست، خاک ان از من سراسر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ما همه افغان و افغان سر بر سر با هم برابر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رود و دریایت خروشان، کوهسارت با جلالند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فصل هایت بی نظیر و مردمانت با کمالند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد اردوی ملی افغانستان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مرده بادا هر که بردست صلح میهن را بغارت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خاک بادا بر دو چشمی کو ندارد تاب دیدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دست مایان را چو زنجیر، متحد، با هم پریدن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعری در مورد افغانستان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مرگ بر خصمت همیشه، شاد زی بی درد ماتم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دور بادا از وجودت تکه های راکت و بم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سبز بادا، سبز بادا، نام تو بر جسم و جانم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زنده بادا، زنده بادا، کشورم، افغانستانم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد وطن افغانستان</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">شـــــام است و آبگینهء رؤیـــــاست شهـر من‌</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">دلخـــــواه و دلفـــــــروز و دل‌آراست شهر من‌</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">دلخــــواه و دلفــــروز و دل ‌آراست شهر من‌</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">یعنی عـــروس جملهء دنیـــاست شهــــــر من‌</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد استقلال افغانستان</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">ای شهــر من‌! به خاك فروخسپ و گَنده باش‌</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">یا با تمـــام خــــویش‌، مهیای رنـــــــده باش‌</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">این رنده مـــــــی ‌تراشد و زیبات مــــی ‌كند</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">آنگه عروس جملهء دنیـــــات مـــــی ‌كنـــــد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد جنگ افغانستان</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">صبح است و روز نو بــــه فراروی شهر من‌ </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;">چشم تمــــام خلق جهــــــــان سوی شهر من‌</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد کشور افغانستان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من افغانم همین هویت من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همین تاریخ و اینست شوکت من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">منم گمگشتۀ تاریخ انسان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">منم پیمانۀ مدهوش دوران</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همینم من همین آوارۀ دهر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غذایم ناله و در کوزه ام زهر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من آتش زاده ام آتش شعارم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرود خستۀ شب مینگارم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر در مورد شهدای افغانستان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دا وطن افغانستان دی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دا عزت د هر افغان دی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">شعر حماسی در مورد افغانستان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این کشور افغانستان است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این عزت هر افغان است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میهن صلح، جایگاه شمشیر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر فرزندش قهرمان است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این کشور میهن همه است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از بلوچ، از ازبکها </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از پشتون، هزاره‌ها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از ترکمن و تاجیکها </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هم عرب و گوجرها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پامیری، نورستانیها </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">براهویی است و قزلباش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هم ایماق و پشه‌ئیان </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این کشور همیشه تابان خواهد بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل آفتاب در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/baran" title="آسمان" target="_blank" class="csslink">آسمان</a> کبود </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در سینهٔ آسیا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل قلب جاویدان </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نام حق است ما را رهبر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می‌گوییم الله اکبر، می‌گوییم الله اکبر</span></p><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر مصرف و خواص شکلات تلخ در کاهش وزن و لاغری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد سرکه بالزامیک و کبد چرب برای درمان آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علت و علائم یبوست چیست و راه درمان آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%be%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%be%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">فواید و خواص سرکه و شپش برای تمیزی موها</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد خواص سرکه در طب اسلامی و طب سنتی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با فواید و خواص انگور قرمز درشت این میوه آبدار و خوشمزه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص نعناع و موارد درمانی بسیار زیاد آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد تعبیر خواب آلو خورشتی در خواب دیدن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">اطلاعاتی در مورد اینکه آلو خشک کالری بالایی دارد یا پایین</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ قرمز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خلف وعده</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%af%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%af%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنجیدن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چوبه دار</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گفتار</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa-%d8%af%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa-%d8%af%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خلوت دل</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دلم گرفته</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%ae%d8%af%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%ae%d8%af%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چوب خدا</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b2%d8%b1%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b2%d8%b1%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ زرد</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ سبز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%da%af%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%da%af%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دگرگونی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><p style="text-align: left;"><br></p><p><br></p> text/html 2018-09-08T15:54:07+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص و قیمت و طرز پخت گوشت کبک برای زنان باردار http://nakhonak.mihanblog.com/post/267 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار/">گوشت کبک</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار/" title="گوشت کبک" target="_blank" class="csslink">گوشت کبک</a> ,گوشت کبک قیمت,گوشت کبک چه خاصیتی دارد,گوشت کبک برای زن باردار,گوشت کبک چه خواصی دارد,گوشت کبک در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>,گوشت کبک <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-fig" title="انجیر" target="_blank" class="csslink">انجیر</a>,گوشت کبک برای کودکان,گوشت کبکنجیر چیست,گوشت کبکنجیر,قیمت گوشت کبک در بازار,قیمت گوشت کبک 94,قیمت گوشت کبک 95</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-152850 size-full" title="گوشت کبک" src="http://img.bisms.ir/2018/05/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار.jpg" alt="گوشت کبک" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد گوشت کبک</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کبک از خانواده ی ماکیان با خصوصیات پرندگان وحشی شکاری است. میزان پروتئین موجود در گوشت این پرنده در مقایسه با دیگر پرندگان 5 تا 10 درصد بیشتر است و انواع اسید آمینه ی ضروری در آن به وفور یافت می ‌شود. به همین دلیل است که در اغلب نقاط دنیا پزشکان برای بیماری‌ هایی چون ضعف اعصاب، ناراحتی‌ های روانی و بی‌ خوابی مصرف این گوشت را توصیه می ‌کنند. این گوشت به دلیل چربی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" title="کلسترول" target="_blank" class="csslink">کلسترول</a> بسیار پایین از بروز بیماری‌ های قلبی ـ عروقی پیشگیری کرده و به دلیل غنی بودن از پتاسیم، مصرف به اندازه‌ ی آن برای افراد با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" title="فشار خون بالا" target="_blank" class="csslink">فشار خون بالا</a> مانعی ندارد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار/">گوشت کبک قیمت</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کبک منجمد بسته بندی ( بسته 1000 گرمی ) 295000 1- اطلاعات و مشخصات برچسب مشخصات شامل: تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری، کد پروانه بهداشتی، بهره برداری به صورت چاپ شده بر روی هر بسته چسبانیده شود. 2- بسته بندی ها فاقد هر گونه خونابه و آب باشد. 3- وزن ظرف، استرچ فیلم و برچسب حداکثر از 30 گرم نباید بیشتر باشد. 2 کبک منجمد بسته بندی (بسته 800 گرمی) 240000 1- اطلاعات و مشخصات برچسب مشخصات شامل: تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری، کد پروانه بهداشتی بهره برداری بصورت چاپ شده بر روی هر بسته چسبانیده شود. 2- بسته بندی ها فاقد هر گونه خونابه و آب گرم باشد. 3- وزن ظرف، استرچ فیلم و برچسب، حداکثر از 30 گرم نباید بیشتر باشد. 3 کبک منجمد بسته بندی در ظروف یکبار مصرف (بسته 500 گرمی ) 150000 1- اطلاعات و مشخصات برچسب مشخصات شامل: تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری، کد پروانه بهداشتی بهره برداری بصورت چاپ شده بر روی هر بسته چسبانیده شود. 2- بسته بندی ها فاقد هر گونه خونابه و آب گرم باشد. 3- وزن ظرف، استرچ فیلم و برچسب، حداکثر از 30 گرم نباید بیشتر باشد. 4 کبک کامل تازه ، بسته بندی بشقابی (وکیوم/سینی / بشقاب یکبار مصرف) (بسته 1000 گرمی) 285000 1-اطلاعات و مشخصات شامل : تاریخ تولید و انقضا ء .شرایط نگهداری .کد پروانه بهداشتی بهره برداری بصورت چاپ شده.بر روی هر بسته چسبانیده شود.2-بسته بندی ها فاقد هر گونه خونابه و آب باشد.3-وزن ظرف .استرچ فیلم و برچسب .حداکثر از 30 گرم نباید بیشتر باشد. 5 کبک کامل تازه .بسته بندی بشقابی (وکیوم/سینی/ بشقاب یکبار مصرف) (بسته 500 گرمی) 145000 1- اطلاعات و مشخصات بر چسب مشخصات شامل: تاریخ تولید و انقضا .شرایط نگهداری . کد پروانه بهداشتی بهره برداری بصورت چاپ شده.بر روی هر بسته چسبانیده شود.2- بسته بندی ها فاقد هر گونه خونابه و آب باشد. 3- وزن ظرف . استرچ فیلم. و برچسب .حداکثر از 30 گرم نباید بیشتر باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار/">خواص گوشت کبک</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گوشت کبک می ‌تواند نیاز بدن به فسفر، منیزیم، آهن و گوگرد را تامین کند و به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/memory" title="تقویت حافظه" target="_blank" class="csslink">تقویت حافظه</a> و قوای جنسی بیفزاید و ضعف عمومی بدن را هم برطرف سازد. در هر صد گرم گوشت کبک 5/24 گرم آلبومین، 4/1 گرم چربی و حدود 1 تا 5/1 گرم مواد معدنی وجود دارد. وجود مقدار زیادی از مواد معدنی در گوشت کبک نشان دهنده ی ارزش حیاتی آن است. املاح معدنی موجود در گوشت کبک به خوبی جذب بدن می شود و به همین جهت در این زمینه مواد مورد نیاز بدن را در دسترس سلول قرار می دهد. گوشت کبک برای همه ی افراد اعم از کودک و سالمند، غذایی سالم و سلامت بخش است. گوشت کبک کمتر تولید اسید اوریک می کند، فعالیت کلیه را افزون می سازد و به دفع سموم بدن یاری فراوان می رساند. با توجه به این ویژگی ها برای همه ی افراد و در مورد همه ی بیماری ها، غذایی خوب و موثر است. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار/">گوشت کبکنجیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جگر خام این پرنده برای بیماران صرعی و زهره او برای تقویت چشم مفید است که آن را با قدری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive-oil" title="روغن زیتون" target="_blank" class="csslink">روغن زیتون</a> رقیق کرده و در چشم می چکانندکه چشم را بسیار شفاف و قوی می سازد. افرادی که حافظه آنها رو به نقصان می رود چنانچه زهره کبک را با روغن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive" title="زیتون" target="_blank" class="csslink">زیتون</a> مخلوط نموده و ماهی یک بار در بینی خود بکشند حافظه آنان را تقویت نموده و فراموشی را از آنان زایل می سازد. افراد لاغر اگر لاغریشان از انگل یا بیماری خاصی نباشد چنانچه بیضه کبک را کباب کرده و مقداری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/frankincense/" title="کندر" target="_blank" class="csslink">کندر</a> پودر شدهبر آن بپاشند و بخورند و هر چند روز یکبار این عمل را ادامه دهند بدن آنان چاق و فربه می شود. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-پخت-گوشت-کبک-برای-زنان-باردار/">طرز پخت گوشت کبک</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گوشت کبک جوان ، نرم و لطیف بوده و به سرعت پخته می شود برخلاف قرقاول ( که ضرورتا بعد از ذبح می بایستی چند روز با پر داخل یخجال نگه داری شود ) بهتر است کبک با فاصله کوتاهی بعد از شکار یا ذبح مورد استفاده قرار گیرد. گوشت کبک گرم و خشک بوده و خواص فراوان دارد در ضمن سریع الهضم می باشد. جهت تقویت قوای جنسی و برطرف نمودن ضعف عمومی بدن و پرورش قوای فکری و تقویت جگر و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/spleen" title="طحال" target="_blank" class="csslink">طحال</a> و دستگاه گوارش می توان از گوشت این پرنده استفاده نمود. اطبا سنتی به افرادی که به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/jaundice" title="یرقان" target="_blank" class="csslink">یرقان</a> های سرد مزاج مبتلا بوده اند دستور می داده اند که یک مثقال از مغز سر کبک را با نیم مثقال صندل ساییده شده مخلوط و ناشتا میل نمایند و چند روز این عمل را ادامه دهند. </span></p> text/html 2018-09-06T14:32:40+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی جلوگیری از ریزش مو http://nakhonak.mihanblog.com/post/266 <p data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://nakhonak.mihanblog.com/post/266" target="" title=""><span style="color: #800080;" data-mce-style="color: #800080;"><strong>جلوگیری از ریزش مو</strong></span></a></p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><span style="color: #800080;" data-mce-style="color: #800080;"><strong></strong> </span><br><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">،جلوگیری از ریزش مو،جلوگیری از ریزش مو در مردان،جلوگیری از ریزش مو در زنان،جلوگیری از ریزش مو با داروهای گیاهی،جلوگیری از ریزش مو در رژیم لاغری،جلوگیری از ریزش موی گربه،جلوگیری از ریزش مو با روغن زیتون،جلوگیری از ریزش مو ارثی،جلوگیری از ریزش موی سر،جلوگیری از ریزش مو در دوران شیردهی،جلوگیری از ریزش مو در مردان،جلوگیری از ریزش مو در مردان ارثی،جلوگیری از ریزش مو در مردان جوان،راههای جلوگیری از ریزش مو در مردان،روشهای جلوگیری از ریزش مو در مردان،روش جلوگیری از ریزش مو در مردان،برای جلوگیری از ریزش مو در مردان،راهای جلوگیری از ریزش مو در مردان،برای جلوگیری از ریزش مو در مردان چه باید کرد،جلوگیری از ریزش مو در زنان شیرده،جلوگیری از ریزش مو در زنان باردار،جلوگیری از ریزش مو در زنان با طب سنتی،جلوگیری از ریزش شدید مو در زنان،قرص جلوگیری از ریزش مو در زنان،جلوگیری از ریزش مو زنان،جلوگیری از ریزش موی سر در زنان،جلوگیری ریزش مو در زنان،جلوگیری از ریزش موی سر زنان،جلوگیری از ریزش مو با داروی گیاهی،جلوگیری از ریزش مو در دوران رژیم لاغری،راه جلوگیری از ریزش مو در رژیم لاغری،جلوگیری از ریزش مو در رژیم غذایی،جلوگیری از ریزش مو هنگام رژیم لاغری،پیشگیری از ریزش مو در رژیم لاغری،جلوگیری از ریزش مو با رژیم غذایی،جلوگیری از ریزش موی گربه خانگی،جلوگیری از ریزش مو گربه،جلوگیری از ریزش مو گربه پرشین،جلوگیری از ریزش موی سگ،جلوگیری از ریزش موی سگ تریر،داروی جلوگیری از ریزش موی گربه،راههای جلوگیری از ریزش موی گربه،روش جلوگیری از ریزش موی گربه،برای جلوگیری از ریزش موی گربه،جلوگیری از ریزش مو با روغن نارگیل،جلوگیری از ریزش مو ارثی در مردان،جلوگیری از ریزش مو ارثی مردان،جلوگیری از ریزش مو ارثی در زنان،جلوگیری از ریزش موی ارثی در مردان،جلوگیری از ریزش ارثی موی سر،پیشگیری از ریزش موی ارثی،جلوگیری از ریزش موی ارثی،برای جلوگیری از ریزش مو ارثی چه باید کرد،روش جلوگیری از ریزش مو ارثی،جلوگیری از ریزش موی سر مردان،جلوگیری از ریزش موی سر ارثی،جلوگیری از ریزش مو سر،جلوگیری از ریزش موهای سر،جلوگیری از ریزش مو سریع،جلوگیری از ریزش مو سر در مردان،پیشگیری از ریزش موی سر،جلوگیری از ریزش مو در دوران شیردهی نی نی سایت،جلوگیری از ریزش مو در دوران شیردهی،جلوگیری از ریزش مو در زمان شیردهی،پیشگیری از ریزش مو در دوران شیردهی،برای جلوگیری از ریزش مو در دوران شیردهی،راههای جلوگیری از ریزش مو در دوران شیردهی،برای جلوگیری از ریزش مو در دوران شیردهی چه کنیم،راه جلوگیری از ریزش مو در دوران شیردهی،جلوگیری از ریزش مو دوران شیردهی<strong><br></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><strong>درمان ریزش مو</strong></span> یکی از دغدغه های مردان و&nbsp; زنان بالای 30 سال در چند سال اخیر می باشد که به دلایل مختلفی از قبیل ارثی، استرس ، تغییرات آب و هوایی و رژیم غذایی نادرست اتفاق می افتد .</p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><br>اکثر کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی<span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><strong> ریزش مو</strong></span> ؛ کاهش جریان خون به مویرگهایی است که اکسیژن ، مواد مغذی و آنتی اکسیدان ها را به ریشه مو منتقل میکنند .نرسیدن مواد مغذی به ریشه مو علاوه بر ضعیف شدن رشد مو باعث ضعف در سلامتی تارهای مو خواهد شد. از آنجایی که موی سالم برای مدت طولانی مواد مورد نیاز خود را دریافت نمی کند رشد آن متوقف میشود که مشکلات را تشدید و در دراز مدت ، فولیکول های مو به تدریج ضعیف و باریک شده و در نهایت منجر به عدم رویش مو میشود .</p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center">&nbsp;</p><p class="imgarticle" align="center"><img title="درمان قطعی ریزش مو,ریکاپیل,recapil rapid" src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/93/09/93-09-82.jpg" alt="درمان قطعی ریزش مو,ریکاپیل,recapil rapid" data-mce-src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/93/09/93-09-82.jpg"></p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center">اسپری گیاهی تقویت کننده موی سر ریکاپیل رپید ( Ricapil Rapid ) محصولی از کشور ایتالیا است که توسط دانشگاه معتبر پادوآ تایید شده است .این محصول کاملا گیاهی (ترکیبی از عصاره 9 داروی گیاهی) و بدون عوارض جانبی است.</p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><br>ریکاپیل رپید با تحریک انتقال خون به پیاز موهای آسیب دیده مواد اولیه مورد نیاز را به پیاز مو می رساند و آن را تقویت کرده و از ریزش جلوگیری می کند. اگر پیاز هنوز فعال باشد، ریکاپیل رپید به آن کمک می کند تا نیرو گرفته و رشد دوباره مو را تحریک می کند.</p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><br><span style="color: #800080;" data-mce-style="color: #800080;"><strong>چه کسانی به ریکاپیل رپید&nbsp; نیاز دارند :</strong></span><br>- افرادی که از <b><a href="http://13bdar.ir/" target="" title="">ریزش مو</a></b> رنج میبرند.<br>- افرادی که قسمتهایی از موی سر خود را از دست داده اند ولی پیاز موی آنها قابلیت احیاء را داشته باشد .<br>- کسانی که دوست دارند موهای پرپشت تری داشته باشند.<br>- افرادی که به علت اضطراب ، فشارهای روحی روانی و .... دچار ریزش موی شدید شده اند. <br>و در آخر اینکه اسپری موی ریکاپیل رپید کلیه نیازهای افرادی را که احتیاجی به جراحی و کاشت مو ندارند برآورده خواهد کرد .&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: justify;" align="center">جهت نحوه استفاده این محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید:</p><p data-mce-style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><strong>aparat.com/v/TZ71D</strong></span><br>جهت سفارش این محصول و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت نماینده انحصاری ریکاپیل رپید در ایران مراجعه فرمایید.</p> text/html 2018-09-03T10:50:49+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص دانه دانه برای پوست http://nakhonak.mihanblog.com/post/265 <div align="center"><a href="http://nakhonak.mihanblog.com/post/265" target="" title=""><b> خواص دانه دانه برای پوست</b></a><br><br>مصرف دانه انگور پوست و پوست جوان تر و سالم تر می شود. این هسته حاوی کلاژن و رزوراترول است. ترکیباتی که با پیری سلول های پوست و ظاهر چین و چروک مواجه می شوند. شما باید بدانید که بیشتر کرم ها شامل دانه انگور (برای کاهش آکنه و بهبود کشش پوست). مواد تشکیل دهنده این دانه ها ترشح کلاژن را فعال می کنند و به حفظ پوست، مرطوب و همچنین کمک می کند تا مو و درمان آکنه کمک کند.<br>نحوه استفاده از دانه انگور<br><br>برای به دست آوردن خواص دانه انگور، لازم است انگور را در مرحله اول با هسته انگور زینت دهید. با این حال، راه های دیگری برای استفاده از خواص آن وجود دارد. عصاره یا کپسول دانه انگور نیز موجود است. اگر می خواهید با استفاده از انگور، از نخ های انگور استفاده کنید، مطمئن باشید که میوه ها را به طور کامل شستشو دهید. اگر شما به میوه های آلی دسترسی داشته باشید، از آنها استفاده کنید. شما همچنین می توانید دانه انگور را برداشت، آن را بشویید و خشک کنید. آنها را شسته و یا آنها را در قالب قاشقها یا آبمیوه های خانگی تهیه کنید. اگر از دانه های انگور با انگور مناسب استفاده می کنید، باید آن را برای هضم آسان تر آزمایش کنید. اگر شما آنرا مصرف کنید توصیه می شود 300 گرم در روز مصرف کنید. تا کنون هیچ عارضه جانبی خاصی برای آب انگور گزارش نشده است. توصیه می کنیم با پزشک خود مشورت کنید اگر قبل از مصرف مکمل یک داروی خاص یا از یک بیماری خاص رنج می برید.<br>لاغری با دانه انگور<br><br>برخی از مواد تشکیل دهنده در انواع انگور سبب افزایش وزن می شوند. این ترکیبات از فعالیت آنزیم هایی که چربی را جذب می کنند جلوگیری می کند.<br>عصاره دانه انگور<br><br>عصاره عصاره دانه انگور غنی از ضد سینین (PCO) یک آنتی اکسیدان قوی است که می تواند از تخریب سلولی از رادیکال های آزاد جلوگیری کند و بافت های اتصال دهنده را تقویت کند و به فعالیت آنزیم ها کمک کند. PCO با کاهش تولید هیستامین، واکنش های آلرژیک و سیستم ایمنی را از بین می برد. عصاره دانه انگور یک مکمل نسبتا جدید در ایالات متحده است، اگر چه در اروپا برای سال ها استفاده شده است. عصاره دانه انگور از فشرده سازی و پالایش دانه تازه انگور تهیه می شود. PCO چیست؟ این نوع از بیوفلاونوئید است که یک ماده گیاهی طبیعی است و سبب تقویت بافت های زنده می شود. از سال 1950 مورد مطالعه قرار گرفته است و بسیاری از مزایای علمی ثابت شده است، از جمله: • افزایش قدرت رگهای مانع از سکته مغزی و بیماری قلبی. اجتناب از عوارض مانند کبودی، ادم خشن، واریسپس، تورم پاها و مشکلات عروق چشم. • سطح ایمنی را افزایش می دهد. • چشم چشم را بهبود می بخشد • گردش خون را بهبود می بخشد. • کاهش پاسخ ایمنی و آلرژیک در بدن. • روند پیری را کاهش می دهد و پوست را سرد نگه می دارد. به تازگی نتیجه گرفته شده است که اثر PCO در بدن 20 برابر بیشتر از ویتامین C و 50 برابر بیشتر از ویتامین E است. PCO در بسیاری از غذاها وجود دارد، اما در مقدار بسیار کم است. بهترین منابع غذایی عبارتند از انگور، تمشک، گیلاس، گیلاس و آلو و معمولا در پوست و دانه های آنها یافت می شود. از این رو، انگور منبع خوبی از PCO است و بیشترین غلظت آن در دانه انگور 95 درصد است. PCO ضد آلرژی و زخم است. اثرات دانه انگور برای بهبود بسیاری از بیماری ها، که ما برای شما ترتیب می دهد. ما می دانیم که اکسیداسیون LDL-کلسترول و یا کلسترول بد، عروق خونی را افزایش می دهد و احتمال سکته را افزایش می دهد و مطمئنا شنیده می شود. فرض کنید ویتامین E ضد سکته است. اثر عصاره دانه انگور 50 برابر بیشتر از ویتامین E است. با استخراج دانه انگور، کلسترول کاهش می یابد و فشار خون کاهش می یابد.</div> text/html 2018-06-04T06:52:40+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی درد کشاله ران http://nakhonak.mihanblog.com/post/264 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درد کشاله ران</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/" title="درد کشاله ران" target="_blank" class="csslink">درد کشاله ران</a> ,درد کشاله ران در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>,درد کشاله ران راست در مردان,درد کشاله ران چپ در زنان,درد کشاله ران در زنان,درد کشاله ران در اوایل بارداری,درد کشاله ران راست,درد کشاله ران در ماه اول بارداری,درد کشاله ران راست در زنان,درد کشاله ران و زیر شکم,درد کشاله ران در بارداری خطرناک است</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-153230 size-full" title="درد کشاله ران" src="http://img.bisms.ir/2018/06/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری.jpg" alt="درد کشاله ران" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد درد کشاله ران</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشاله ران مساحتی از بدن است که بین شکم و پا قرار دارد. ناحیه کشاله ران دارای پنج عضله است که برای حرکت دادن پا با هم کار می کنند. درد کشاله ران به طور معمول از آسیب های ناشی از فعالیت بدنی، مانند ورزش، در یکی از این عضلات ناشی می شود. کشیدگی و کوفتکی عضلات این ناحیه یکی از شایع ترین دلایل علل درد کشاله ران در ورزشکاران است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">علت درد کشاله ران</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اختلالات کمتر شایع و شرایطی که می توانند درد یا ناراحتی در کشاله ران را افزایش دهند عبارتند از: التهاب روده التهاب بیضه بزرگ شدن غدد لنفاوی کیست های تخمدان تحریک اعصاب عفونت های دستگاه ادراری. درد کشاله ران پا به هرگونه درد و ناراحتی گفته می شود که بر روی ناحیه ای که از استخوان پلویس که به سمت زانو کشیده شده است تاثیر می گذارد . ناحیه ران توانایی حرکت را دارد این ناحیه از ماهیچه،استخوان،تاندون،لیگامنت ،عصب ورگ ساخته شده است. ماهیچه ران باعث ایجاد حرکت می شود و تاندون های این قسمت ماهیچه های ران را به استخوان پلویس و ناحیه تحتانی ساق پا متصل کرده است و باعث ساخت مفصل لگن و زانو شده است عصب ها هم نقش کنترل احساس و حرکات را برعهده دارند و رگ ها هم برای جاری شدن جریان خون درناحیه ران ساخته شده است هرکدام ازساختارهای مفصل ران می توانند دچار آسیب دیدگی،عفونت،بیماری یا اختلالات دیگر بشوند و باعث ایجاد درد در بدن شوند.&nbsp;</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درمان درد کشاله ران</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر درد کشاله ران در نتیجه کشیدگی عضله ایجاد شده باشد، بهترین گزینه های درمانی استراحت و اجتناب از انجام حرکات ورزشی به مدت ۲ تا ۳ هفته است. این زمان اجازه خواهد داد که فشار بر روی عضله کم شده و درد نیز کاهش یابد. داروهای ضد درد، از جمله <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/acetaminophen" title="استامینوفن" target="_blank" class="csslink">استامینوفن</a> (تیلنول)، نیز ممکن است برای مدیریت درد مفید باشد. استفاده از کیسه یخ به مدت ۲۰ دقیقه چند بار در روز می تواند به خوبی در کنترل درد به شما کمک کند.اگر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fracture" title="شکستگی" target="_blank" class="csslink">شکستگی</a> علت درد کشاله ران باشد، عمل جراحی ممکن است برای اصلاح استخوان نیاز باشد. علاوه بر این فتق ران نیز گاهی نیاز به عمل جراحی دارد. اگر روش های مراقبت در منزل برای درمان آسیب ناشی از فشار به شما کمک نمی کند، پزشک ممکن است داروهایی که باعث کاهش التهاب می شوند را تجویز کند. اگر این درمان نیز جواب ندهد معمولا درمان فیزیکی مثل کایروپراکتیک و فیزیوتراپی را تجویز می کنند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">علت درد کشاله ران در بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در طول بارداری بدن دچار تغییرات زیادی می شود که همراه با درد است. درد کشاله ران یکی از رایج ترین مشکلات است که در سه ماهه سوم اتفاق می افتد. برای برخی افراد این درد مشکل کوچکی است اما برخی دیگر از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a> و فعالیت های روزانه می مانند. معمولا درد کشاله ران در هنگام ایستادن و برداشتن وسایل سنگین بدتر می شود.بدن هورمون ریلاکسین را در طول بارداری آزاد می کند. این هورمون با نرم کردن مفاصل و ماهیچه ها باعث آرامش می شود. این هورمون به مقدار مناسب آزاد می شود تا بدن را برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/videos-natural-zayeman" title="زایمان" target="_blank" class="csslink">زایمان</a> آماده کند. این هورمون باعث نرم شدن مفاصل لگنی می شود بنابراین جنین به راحتی از کانال تولد عبور می کند و از بدن خارج می شود. البته هورمون باعث حساس شدن شما نسبت به آسیب می شود بنابراین موجب درد کشاله ران می شود.دو عصب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sciatica" title="سیاتیک" target="_blank" class="csslink">سیاتیک</a> در بدن وجود دارد. هر دو عصب از قسمت پشت شروع می شوند و به پاها متصل می شوند. هنگامی که رحم به این اعصاب فشار می آورد، باعث کرختی و درد در لگن و کشاله ران می شود. سیاتیک یکی از علائم رایج بارداری است اما اگر باعث مشکلات جدی شد به پزشک اطلاع دهید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">علائم درد کشاله ران</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درد ران پا می تواند به تدریج یا ناگهانی ایجاد شود درد کشاله ران پا به صورت خفیف ،شدید همراه با علائمی مانند سوزش،سوزن سوزن شدن ایجاد می شود شما ممکن است با بی حسی هم دراین مفصل مواجه شوید درد ران پا می تواند به میزانی ناراحت کننده و تحریک کننده باشد که ایجاد وزن بدن بر روی پا هنگام پیاده روی غیرقابل تحمل شود درد ران میتواند به دلایل متعددی ایجاد شود که شامل رشد طبیعی و بالا رفتن سن است درد ران پا ناشی ازکشیدگی جزئی یا کوفتگی ماهیچه ها می تواند بوسیله درمان های خانگی مانند استراحت،یخ درمانی،بالا گرفتن ساق پا،مصرف مسکن کنترل شود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درد کشاله ران راست در مردان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شایع ترین علت درد کشاله ران فشار بر عضلات، لیگامان ها، تاندون ها در ناحیه کشاله ران است. این نوع از آسیب؛ اغلب در ورزشکاران رخ می دهد. اگر شما ورزش های تماسی، مانند فوتبال، راگبی، و هاکی بازی می کنید، این احتمال وجود دارد که درد کشاله ران به سراغتان بیاید. یکی دیگر از علل شایع درد کشاله ران فتق اینگوئینال است. فتق اینگوئینال یا فتق ران زمانی رخ می دهد که بافت داخلی بدن، از پوشش خود بیرون زده و به کشاله ران فشار وارد می کند. این علت معمولا همراه با توده ای بر آمده در ناحیه کشاله ران مشخص می شود. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" title="سنگ کلیه" target="_blank" class="csslink">سنگ کلیه</a> (ذخایر معدنی کوچک و سفتی هستند که در کلیه و مثانه تجمع می یابند) و یا شکستگی استخوان نیز می توانند درد کشاله ران ایجاد کنند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درمان درد کشاله ران در بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> 1- خانم‌ها باید کنار دیوار بایستند و دم عمیق بگیرند. در هنگام بازدم،‌آنها باید قوس کمر را تا جایی که می‌توانند به دیوار برسانند. این تمرین باعث می‌شود لگن این خانم‌ها بر خلاف جهتی باشد که رحم باردار، آن را می‌کشد بنابر‌این آن عارضه به تدریج جبران می‌شود.2- حرکت گربه (cat position) که در آن مادر‌ها باید به صورت چهار دست و پا روی زمین ‌قرار بگیرند. دست‌ها به اندازه عرض شانه باید باز شوند و کف دست‌ها روی زمین قرار بگیرد و پا‌ها دقیقا رو‌به‌روی دست‌ها قرار می‌گیرند. این حرکت به این صورت شروع می‌شود که سر به سمت بالا و باسن کمی بالا. مادر یک دم عمیق می‌گیرد و در بازدم سرش را به سمت پایین می‌گیرد و شانه‌ها را تا جایی که می‌تواند به سمت بالا برده و لگن را هم باید به سمت بالا ببرد. این دو تمرین فشار را از روی عروقی که خون را به اندام تحتانی می‌رساند بر‌می‌دارد. بنابر‌این خون‌رسانی به رحم و جنین خیلی بهتر می‌شود و وضعیت خوبی برای جنین به شمار می‌رود. این تمرین‌ها به رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/back-ache" title="کمردرد" target="_blank" class="csslink">کمردرد</a>،‌تقویت عضلات شکم و رفع درد‌های ناحیه کشاله ران کمک می‌کند و جزو حرکاتی است که خانم‌ها در دوران بارداری باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و آن را به خوبی انجام دهند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">علت درد کشاله ران در کودکان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/leg-pain" title="درد پا" target="_blank" class="csslink">درد پا</a> در کودکان می‌تواند ناشی از اختلالات انحرافی از جمله چرخش پاشنه، زانوی ضربدری و زانوی پرانتزی در اندام‌های تحتانی بدن باشد. با معاینه دقیق به ارزیابی مفصل پا و بررسی دردهای ارجاعی می ‌ردازند و سپس با ارائه روش‌های درمانی موثر مانند کفش‌های طبی مخصوص و حرکات اصلاحی به درمان پا درد در کودکان کمک می‌کنند.اغلب درد پای کودکان را ناشی از “رشد” آنان می‌دانند، اگرچه هیچ تحقیق علمی ثابت نکرده است که رشد استخوان موجب درد می‌شود. همچنین گاهی اوقات کودکان دردهایی را بدون هیچ دلیل آشکاری تجربه می‌کنند، این دردها معمولاً در هنگام شب اتفاق می‌افتد. معمولاً این نوع خاص از درد در عضلات به‌صورت موضعی به وجود می‌آید و درد آن پس از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" title="ماساژ" target="_blank" class="csslink">ماساژ</a> ناحیه بهبود می‌یابد. در مقابل ممکن است، دردهای مزمن مفاصل و دردهای استخوانی، با حرکت کودک شرایطشان بدتر شود. برخی بر این باورند که “درد رشد” کودکان به علت آسیب‌های ناشی از استفاده بیش‌ازحد عضلات به وجود می‌آید. در هنگام فعالیت و بازی‌های روزمره ممکن است عضلات آن‌ها تحت‌فشار و کشیدگی قرار بگیرند. بااین‌حال، اگر کودکی درد قابل‌توجهی در پاهای خود تجربه کند باید معاینه شود تا مشخص گردد منشأ درد چیست.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درد کشاله ران در بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ایستادن و راه رفتن نادرست، مشکل بسیاری از خانم‌های باردار است که درواقع تغییر ساختار بدن و درد را تشدید می‌کند. خانم‌های باردار معمولا در هنگام راه رفتن شکم‌شان را به جلو می‌دهند و قوس کمر‌شان را زیاد می‌کنند که همین کار باعث می‌شود لگن بیشتر به سمت پایین کشیده شود.شفیعی با بیان اینکه معمولا از 25 هفتگی که جنین مرتب وزن می‌گیرد‌و لگن را به سمت پایین متمایل می‌کند،‌مادران درد‌های زیادی را در ناحیه کشاله ران احساس می‌کنند، می‌گوید: این درد‌ها به دلیل انحراف لگن به سمت پایین است. به ویژه همان‌طور که حاملگی جلوتر می‌رود و رشد جنین بیشتر می‌شود،‌این درد‌ها هم در مادر بیشتر می‌شود.&nbsp;</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درد کشاله ران در ماه اول بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> شفیعی درباره تغییراتی که منجر به درد‌های کشاله ران در بارداری می‌شود،‌می‌گوید: در طول بارداری، رحم در حال رشد است و تا 12 هفتگی در داخل لگن قرار دارد. از هفته دوازدهم به بعد یا در انتهای سه‌ماهه اول، رحم از لگن خارج می‌شود و همچنان با افزایش رشد جنین، اندازه رحم نیز بزرگتر می‌شود. از طرفی همچنان که رحم رشد می‌کند و جنین وزن می‌گیرد،‌به لگن مادر فشار وارد می‌کند. چون معمولا رحم در زمان حاملگی به سمت جلو منحرف می‌شود، به لگن فشار وارد کرده و آن را به سمت پایین منحرف می‌کند. ضمن اینکه جاذبه زمین هم لگن را به سمت پایین می‌کشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درد کشاله ران در زنان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بارداری با تغییرات ساختاری زیادی برای خانم‌ها همراه است. این تغییرات معمولا باعث گرفتگی و درد در عضلات و اندام‌های مختلف می‌شوند. درد کشاله ران یکی از درد‌های شایعی است که خیلی از خانم‌ها تجربه آن را دارند. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درد کشاله ران در اوایل بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گاهی بعضی از مادران با شروع این درد‌ها <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a> زیادی می‌گیرند چون تصور می‌کنند این درد نشانه زایمان زودرس است. بنابر‌این برای اینکه این حالت برای مادران ایجاد نشود، مادران باردار باید موقع ایستادن و راه رفتن همیشه کمی لگن خود را به سمت بالا منحرف کنند. البته این کار احتمالا باعث می‌شود آنها مقداری احساس فشار در عضلات شکمی‌شان داشته باشند اما نباید به آن اهمیت بدهند و تلاش کنند به کمرشان تا حد امکان قوس ندهند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-کشاله-ران-در-بارداری/">درد کشاله ران</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کشاله ران Groin جایی است که شکم شما تمام شده و ران شما شروع می‌شود. علل بسیاری از دردهای کشاله ران در خود لگن یا مفصل ران است. شایعترین این علل عبارتند از شکستگی حاد لگن یا مفصل ران شکستگی استرسی لگن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/arthritis" title="آرتریت" target="_blank" class="csslink">آرتریت</a> مفصل ران به هر علتی مانند استئوآرتریت (<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/knee-arthritis" title="آرتروز" target="_blank" class="csslink">آرتروز</a>)، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" title="روماتیسم" target="_blank" class="csslink">روماتیسم</a> مفصلی، اسپوندیلیت انکیلوزان نکروز یا سیاه شدن سر استخوان ران پوکی استخوان گذرای مفصل ران بورسیت استئیت پوبیس پارگی لابروم در مفصل ران التهاب تاندون ایلیوپسواس و بورس آن گیر یا ایمپینجمنت مفصل ران التهاب مفصل ساکروایلیاک</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بیشتر بخوانید :&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درد-فیله-کمر-در-کودکان-و-بزرگسالان/">علت درد فیله کمر</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://www.jesarat.com/علت-و-درمان-درد-عضلات-بین-دنده-ای/">درد عضلات پشت</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/ورزش-و-علت-لگن-درد-سمت-چپ/">لگن درد بعد از زایمان</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%a9%d9%81-%d9%be%d8%a7/">صافی کف پا و معافیت سربازی</a></span> ♥ <span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-قطعی-خار-پاشنه/">خار پاشنه+طب سنتی</a></span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-05-06T07:27:40+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی تعبیر خواب آلو خورشتی http://nakhonak.mihanblog.com/post/263 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تعبیر-خواب-آلو-خورشتی-در-خواب/">تعبیر خواب آلو خورشتی</a> در خواب دیدن</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تعبیر خواب آلو خورشتی،تعبیر خواب خورشت آلو،تعبیر خواب خورش آلو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/تعبیر-خواب-آلو-خورشتی-در-خواب/"><img class="alignnone wp-image-148770 size-full" title="تعبیر خواب آلو خورشتی" src="http://img.bisms.ir/2018/05/تعبیر-خواب-آلو-خورشتی.jpg" alt="تعبیر خواب آلو خورشتی" width="333" height="264"></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه چیز در مورد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تعبیر-خواب-آلو-خورشتی-در-خواب/">تعبیر خواب آلو خورشتی</a></span></strong> در خواب دیدن در <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com">سایت جسارت</a></strong></span>.در این مطلب می خواهیم برای شما <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/plum-sleep/">تعبیر خواب آلو</a></strong></span> و آلو خورشتی را توضیح دهیم.آلو خورشتی دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط می شود چه اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو خورشتی دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلو خورشتی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو خورشتی اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می کنید . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می دهد . آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تعبیر-خواب-آلو-خورشتی-در-خواب/">تعبیر خواب آلو خورشتی از دید حضرت یوسف</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آلو خورشتی در خواب به معنای خوشدلی است.دیدن آلو ومیوه هایی دیگر تعلق به خوشدلی دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تعبیر-خواب-آلو-خورشتی-در-خواب/">تعبیر خواب آلو خورشتی سرخ و سیاه</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تعبیر این خواب مال و آرزو است.اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است. اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد.&nbsp;آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود چه اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تعبیر-خواب-آلو-خورشتی-در-خواب/">تعبیر خواب آلو خورشتی زرد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می‌گوید که شادکام می‌شوید و توفیق حاصل می‌کنید. چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می‌دهد. آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.</span></p></div> text/html 2018-04-29T10:31:01+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد فکر کردن http://nakhonak.mihanblog.com/post/262 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/">شعر در مورد فکر کردن</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد فکر کردن,شعر در وصف فکر کردن,شعر فکر کردن,,شعر فکر را پر بدهید از کیست,شاعر شعر فکر را پر بدهید کیست؟,شعر فکر را پر بدهید,شعر فکر را پر بدهید نیما یوشیج,شعر فکر را پر بدهید از نیما,شعر فکر را پر بدهید از نیما یوشیج,شاعر شعر فکر را پر بدهید,شعر فکر را پر بدهید,شعر فکر را پر دهید,شاعر شعر فکر را پر بدهید,شعر فکر,شعر فکرشم نکن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="محمد علیزاده" href="http://www.jesarat.com/mohammd-alizadehh" target="_blank" rel="noopener">محمد علیزاده</a>,شعر فکرش را نکن,شعر فکرش رابکن,شعر فکر تو,شعر فکر میکردم خدا,شعر فکرشم نکن,شعر فکرشم نکن محمد علیزاده,دانلود شعر فکرشم نکن محمد علیزاده,شعر فکرشم نکن از محمد علیزاده,دانلود شعر فکرشم نکن از محمد علیزاده,متن شعر اهنگ فکرشم نکن محمد علیزاده,متن شعر اهنگ فکرشم نکن از محمد علیزاده,شعر تو فکر یک سقفم,شعر در فکر تو بودم,شعر به تو فکر میکنم,متن شعر تو فکر یک سقفم,متن شعر در فکر تو بودم,شعر من به تو فکر میکنم,شعر در فکر تو,شعر در فکر توام,شعر به فکر تو,شعر پیش از اینها فکر میکردم خدا,شعر کامل پیش از اینها فکر میکردم خدا,متن شعر پیش از اینها فکر میکردم خدا,دانلود شعر پیش از اینها فکر میکردم خدا,معنی شعر پیش از اینها فکر میکردم خدا,شعر بچه بودم فکر میکردم خدا,ترجمه شعر پیش از اینها فکر میکردم خدا,شعر فکرشم نکن علیزاده,شعر فکرشم نکن از علیزاده,متن شعر فکرشم نکن,متن شعر فکرشم نکن علیزاده,متن شعر آهنگ فکرشم نکن,دانلود شعر فکرشم نکن,شعر در مورد فکر و اندیشه,شعر در مورد فکر,شعر در مورد فکر و خیال,شعر در مورد فکر <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اشتباه" href="http://www.jesarat.com/illusions" target="_blank" rel="noopener">اشتباه</a>,شعر در مورد فکرکردن,شعر در مورد فکر خلاق,شعر در مورد فکر خراب,شعری در مورد فکر,شعر در مورد فکر کردن,شعر در مورد کوته فکری,شعر در مورد تفکر اشتباه,شعر درباره فکرکردن,شعر در مورد تفکر خلاق,شعر در مورد تفکر خلاق,شعر در مورد تفکر و خلاقیت,شعری درمورد تفکر خلاق,شعر کودکانه در مورد تفکر خلاق,یک شعر در مورد تفکر خلاق,شعر کوتاه درمورد تفکر خلاق,شعر در مورد کوته فکران</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-125338 size-full" title="شعر در مورد فکر کردن" src="http://img.bisms.ir//2017/10/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فکر-کردن.jpg" alt="شعر در مورد فکر کردن" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد فکر کردن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید.فکر کردن باعث پیشرفت انسان می شود و در تعالیم دینی هم ارزش آن بیش از عبادت ذکر شده است.امیدواریم با خواندن این شعر های زیبا به تفکر و تعقل تشویق شوید<span id="more-64192"></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">این اواخر </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">به من فکر می کنی</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">و دلت برایم تنگ می شود</span><span dir="ltr">!</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">کاش زنده بودم و</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">این روزها را</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">می دیدم</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d8%b4%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/">شعر در مورد فکر کردن</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">امسال که آمدی </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">برایم گردنبندی بیاور</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">با پنجاه و پنج دانه ی مروارید</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بگذار فکر کنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به خاطر من</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">پنجاه و پنج بار</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">دل به دریا زده ای</span><span dir="ltr">…</span><span lang="FA">!!</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/">شعر در وصف فکر کردن</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دلتنگی" href="http://www.jesarat.com/sms-deltangi-13/" target="_blank" rel="noopener">دلتنگی</a></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">عین آتش زیر خاکستر است</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">گاهی فکر میکنی تمام شده</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">اما یک دفعه</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">همه ات را آتش می زند</span> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/">شعر فکر کردن</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">به تو فکر می کنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">و برگ های زرد </span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">یکی یکی </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">شکوفه می شوند</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">راستی</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">آنجا هم </span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">پاییز </span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">این همه زیباست؟ </span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/">شعر فکر را پر بدهید از کیست</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">فکر بلبل همه آن است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84" target="_blank" rel="noopener">گل</a> شد یارش</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">گل در اندیشه</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که چون عشوه کند در کارش</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/">شاعر شعر فکر را پر بدهید کیست؟</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به تو فکر می کنم و</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بی اختیار لبخند می زنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="منظره" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="_blank" rel="noopener">منظره</a> ی همان دشتی</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که بارها سرتاسر رویاهایم را</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دیوانه وار در آن دویده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب" width="380" height="20"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/">شعر فکر را پر بدهید</a></span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دهانم پیله ی پروانه هاست</span></p> text/html 2018-04-09T06:24:10+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد حیدر کرار http://nakhonak.mihanblog.com/post/261 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر در مورد حیدر کرار</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد حیدر کرار ،شعر درباره حیدر کرار،شعر دو بیتی در مورد حیدر کرار،شعر حیدر کرار،شعر حیدر کرار علی،شعر درباره حیدر کرار،شعر در وصف حیدر کرار،شعر برای حیدر کرار،متن شعر حیدر کرار،شعر وصف حیدر کرار،شعر مدح حیدر کرار،شعر یا حیدر کرار،شعر در مدح حیدر کرار،شعر در مورد حیدر کرار،اشعار در وصف حیدر کرار،شعر یا حیدر کرار زند نقش به زودی،متن شعر ما خریدار داریم حیدر کرار داریم،متن شعر الا ای پسر حیدر کرار،اشعار مدح حیدر کرار،اشعار در مدح حیدر کرار</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-145007 size-full" title="شعر در مورد حیدر کرار" src="http://img.bisms.ir/2018/03/heydar-karar.jpg" alt="شعر در مورد حیدر کرار" width="400" height="266"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد حیدر کرار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span><span id="more-64192"></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کس را چه زور و زهره که وصف علــی کند</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جــــــبار در مــــــناقـب او گفت هل اتی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر در مورد حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%ad%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%a7%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای" width="380" height="20"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA"><span id="matn">یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">نام تو نقش نگین امرِ اَلله الصّمد</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">لم یلِد از مادر گیتی و لم یولَد چو تو</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">در جهان بعد از نبی، مِثلت لهُ کُفواً احد</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر درباره حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span class="userContent" style="color: #0000ff;">حقا که حقیقتا علی حق باشد </span></p> <p style="text-align: center;"><span class="userContent" style="color: #0000ff;"> حق است علی ز حق که بر حق باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span class="userContent" style="color: #0000ff;"> دیدیم خطی به دفتر لم یزلی </span></p> <p style="text-align: center;"><span class="userContent" style="color: #0000ff;">حق با علی و علی مع الحق باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر دو بیتی در مورد حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بحث بحث حیدر است اینجا زغیرش دلخوریم..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ما همینیم حیدری هستیم نانش میخوریم..</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حق روز ازل کل نِعم را به علی دادبی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ن حکما حُکمِ حَکَم را به علی داد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d8%af%db%8c%d8%ac%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر حیدر کرار علی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رمآسمان ها را تو گویی بر زمین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> می آورمتو طلوع آفتابی، من اذان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مغربمزیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر درباره حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%ae%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%88%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به جز از علی نباشد به جهان گره‌گشایی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر در وصف حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%ba%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مسلم اول شه مردان علی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عشق را سرمایه ایمان علی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر برای حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جز شیر خداوند جهان، حیدر کرار؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">متن شعر حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%aa%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک روز میاید که به گرد کعبه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کوریّ عدو ” علی علی ” میگوییم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر وصف حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو" width="380" height="20"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">هر دل که شکست ره به جایی دارد</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">هر اهل دلی قبله نمایی دارد</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">با آنکه بُود قبله ما کعبه ولی</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA"> ایوان نجف عَجب صفایی دارد</span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر مدح حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با عشق علی هرکه سر و کار ندارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خشکیده نهالیست که پرو بال ندارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از اتش دوزخ شیعه نمی هراسد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اتش به محبان علی کار ندارد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر یا حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">معنای یدالله همین است و جز این نی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ستکاتب که خدا بود قلم را به علی داد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر در مدح حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر در مورد حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از ولای دودمانش زنده‌ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در جهان مثل گهر تابنده‌ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نرگسم وارفته نظاره‌ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در خیابانش چو بو آواره‌ام</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">اشعار در وصف حیدر کرار</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زد عشق تو خیمه در دل ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حل شد زتو جمله مشکل ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با مهر علی و آل بسرشت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از روز ازل خدا دل ما</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%b3/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1/">شعر یا حیدر کرار زند نقش به زودی</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;"> </p></div> text/html 2018-03-05T19:33:38+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد اجابت دعا http://nakhonak.mihanblog.com/post/260 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر در مورد اجابت دعا</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد اجابت دعا ,شعر درباره اجابت دعا,شعر برای اجابت دعا,شعر در باره اجابت دعا,شعر با اجابت دعا,شعر درمورد اجابت دعا,شعر با کلمه اجابت دعا,شعر با کلمه ی اجابت دعا,شعری در مورد اجابت دعا,شعری درباره اجابت دعا,شعر درباره ی اجابت دعا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-142858 size-full" title="شعر در مورد اجابت دعا" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجابت-دعا.jpg" alt="شعر در مورد اجابت دعا" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد اجابت دعا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ایزد مکنادم دعا اجابت گر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جز که زفضلش بود سؤالم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر در مورد اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> برگ اجابت ز دعا واستان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> رایحه گل ز صبا واستان</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر درباره اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کلید قفل اجابت زبان خاموش است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> قبول نیست دعا تا دعا توانی کرد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر برای اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همچنین می رفت بر لفظش دعا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آن زمان چون مادران با وفا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%86-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%da%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر در باره اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> باقیش مجیب هر دعا گوید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کز وی تو اجابت دعا دیدی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%b2/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر با اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> دست در آستینم بی دامن غنا نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> صبح است با اجابت نامحرم دعا را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%b3%db%8c%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر درمورد اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%ac%db%8c%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اجابت پرور رحمت تلاش از کس نمیخواهد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بدست از دعا خالی گریبان اثر بگشا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%82%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر با کلمه اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%ae/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زبس مطلوب هر کس بی طلب آماده است اینجا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اجابت انفعال از شوخی دست دعا دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر با کلمه ی اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%b4%db%8c%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> شام و سحر کمینگه حسن اجابت است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آئینه ئی بدست دعا میتوان رساند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعری در مورد اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در عذر اجابت کوش گر حرص گدا طینت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ابرام تمنائی بر دست دعا بندد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعری درباره اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%86%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ابر بهار رحمت از شرم آب گردید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا حسرت اجابت گل بر کف دعا برد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7/">شعر درباره ی اجابت دعا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تا رنج انتظار اجابت توان کشید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دست دگر بدعوت دست دعا برم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%ba%d8%b6/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر در مورد اجابت دعا</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جبین شام اجابت نمی بر شحه نداد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> قدح پرست هوا چون کف دعا ماندم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%81%d8%b3/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر درباره اجابت دعا</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از دعا آخر فروغی حاصلم شد مدعا </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا نپنداری اجابت در دعای من نبود</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%ad/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر برای اجابت دعا</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ور دعا گویم به عادت کرده باشم دعوتی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زانکه زانسوی اجابت هست عزمت را مدار</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر در باره اجابت دعا</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> وقت دعا رسید دعائی که از مجیب </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بر اوج لامکان به سمعنا شود مجاب</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر با اجابت دعا</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b4%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هر چه بگویم ز دعا کردگار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دعوت من بنده اجابت کناد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%82%d9%85%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر درمورد اجابت دعا</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> با دعا و با اجابت نقب کرده نیم شب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سوی عیاران رند و صد دغا آموخته</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر با کلمه اجابت دعا</strong></span></h3></div> text/html 2018-02-26T06:54:43+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی فواید و خواص زرشک قرمز تازه برای سرماخوردگی http://nakhonak.mihanblog.com/post/259 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">فواید و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-و-خواص-زرشک-قرمز-تازه/">خواص زرشک قرمز</a> تازه برای سرماخوردگی</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>فواید و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87/" title="خواص زرشک قرمز" target="_blank" class="csslink">خواص زرشک قرمز</a> تازه برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-cold" title="سرماخوردگی" target="_blank" class="csslink">سرماخوردگی</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barberry" title="زرشک" target="_blank" class="csslink">زرشک</a> قرمز ,خواص زرشک قرمز در بارداری,خاصیت زرشک قرمز,خواص اب زرشک قرمز,خواص دارویی زرشک قرمز,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/" title="خواص چای" target="_blank" class="csslink">خواص چای</a> زرشک قرمز,خواص درمانی زرشک قرمز,خاصیت اب زرشک قرمز,خاصیت زرشک قرمز تازه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>فواید و خواص زرشک قرمز تازه برای سرماخوردگی و بارداری</strong></span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87/"><img class="wp-image-142776 size-full aligncenter" title="خواص زرشک قرمز , خواص زرشک قرمز در بارداری , خاصیت زرشک قرمز , خواص اب زرشک قرمز" src="http://img.bisms.ir/2018/02/خواص-زرشک-برای-پوست-1.jpg" alt="خواص زرشک قرمز , خواص زرشک قرمز در بارداری , خاصیت زرشک قرمز , خواص اب زرشک قرمز" width="333" height="230"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> با فواید و خواص زرشک قرمز تازه برای سرماخوردگی و بارداری بیشتر آشنا شوید . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">زرشک برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-2" title="دیابت نوع دو" target="_blank" class="csslink">دیابت نوع دو</a> و کاهش وزن بسیار مفید است. بربرین موجود در این گیاه باعث کاهش میزان قند خون، کم شدن چربی‌های موجود در جریان خون و کارکرد بهتر انسولین در بدن می‌شود و وزن بدن حیوان را کم می‌کند. بربرین در فرهنگ‌های مختلف برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" title="درمان اسهال" target="_blank" class="csslink">درمان اسهال</a> نیز تجویز شده است.&nbsp; علت بروز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" title="دیابت" target="_blank" class="csslink">دیابت</a> نوع دوم اختلال در کار انسولین است. بربرین کمک می‌کند انسولین خیلی بهتر قند خون را کنترل کرده و به پاک کردن جریان خون از وجود چربی هم کمک می‌کند، همین موضوع باعث می‌شود تا در کاهش وزن بدن هم موثر باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-و-خواص-زرشک-قرمز-تازه/">خواص زرشک قرمز</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی از گیاهان دارویی پرمصرف، زرشک است. میوه‌های قرمز کوچک این گیاه در سفره‌های بیشتر مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. زرشک‌پلو، مربای زرشک، سس زرشک، کیک زرشک، ترشی زرشک و حتی آب زرشک، اسم‌های آشناست که طعم، مزه و خواص جالبی دارد. علاوه بر خواص تغذیه ای، از رنگدانه‌های موجود در چوب و پوست گیاه زرشک برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/colors" title="رنگ" target="_blank" class="csslink">رنگ</a> کردن چرم و پشم نیز استفاده می‌شود. سابقه مصرف زرشک به دوره مصر باستان می‌رسد، زمانی که فراعنه و ملکه‌ها، این گیاه را با تخم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fennel" title="رازیانه" target="_blank" class="csslink">رازیانه</a> به منظور درمان طاعون مصرف می‌کردند. درباره خواص درمانی زرشک مطالب زیادی بیان شده است، به عنوان مثال سرخ‌پوستان آمریکا زرشک را برای بیماری‌های خونی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tuberculosis" title="سل" target="_blank" class="csslink">سل</a>، بی‌اشتهایی، بیماری‌های کلیوی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" title="رماتیسم" target="_blank" class="csslink">رماتیسم</a>، زخم‌ها و جراحت‌ها به کار می‌بردند. بعضی از پزشکان سنتی در ایران نیز زرشک را به عنوان رفع بوی بد خلط سینه می‌شناختند و در درمان بیماری‌های لثه، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/toothache" title="درد دندان" target="_blank" class="csslink">درد دندان</a> و بعضی بیماری‌های چشمی (ضعف دید) از آن استفاده می‌کردند. از زرشک برای درمان بیماری‌های <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/arthritis" title="آرتریت" target="_blank" class="csslink">آرتریت</a>، مشکلات صفراوی، اسهال، کاهش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a>، التهاب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/spleen" title="طحال" target="_blank" class="csslink">طحال</a>، آماس زبان، زرد زخم، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/back-ache" title="کمردرد" target="_blank" class="csslink">کمردرد</a>، از بین بردن کرم‌های حلقوی، مشکلات قلبی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/menstruation" title="قاعدگی" target="_blank" class="csslink">قاعدگی</a> دردناک، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/liver-failure" title="مشکلات کبدی" target="_blank" class="csslink">مشکلات کبدی</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="بواسیر" target="_blank" class="csslink">بواسیر</a> و تب‌خال نیز استفاده می‌شود. روس‌ها زرشک را برای التهاب خونریزی دهنده دیواره رحم، مشکلات کیسه صفرا، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" title="فشار خون بالا" target="_blank" class="csslink">فشار خون بالا</a>، افزایش ترشح صفرا و همچنین برای تنظیم ارگان‌های زنانه مصرف می‌کنند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>فواید و خواص زرشک قرمز تازه برای سرماخوردگی و بارداری</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/فواید-و-خواص-زرشک-قرمز-تازه/"><img class="alignnone wp-image-142684 size-full" title="خواص زرشک قرمز , خواص زرشک قرمز در بارداری , خاصیت زرشک قرمز , خواص اب زرشک قرمز" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%83-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-2.jpg" alt="خواص زرشک قرمز , خواص زرشک قرمز در بارداری , خاصیت زرشک قرمز , خواص اب زرشک قرمز" width="360" height="210"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">زرشک در درمان بیماری‌های قلبی، کلیوی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشارخون" target="_blank" class="csslink">فشارخون</a> موثر است. زیرا به دلیل داشتن بربرین خاصیت و کاهش دهنده‌ی مقاومت عروق را دارد. هم چنین به علت داشتن اسیدهای آلی ملایم بوده و برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" title="سنگ کلیه" target="_blank" class="csslink">سنگ کلیه</a> مناسب است، این گیاه منقبض کننده‌ی عروق، کاهش تورم و فشارخون و تنظیم کننده‌ی ضربان عضلات قلب است. بربرین، الکالوییدی است که به صورت بلورهای سوزنی شکل و زردرنگ متبلور می‌شود و طعم خیلی تلخی دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-و-خواص-زرشک-قرمز-تازه/">خواص زرشک قرمز در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برگ‌های گیاه زرشک سرشار از ویتامین C است و خاصیت داروی ملین را دارد، میوه‌های آن ادرارآور و خلط‌آور است و برای خوشبو شدن دهان نیز استفاده می‌شود. پوسته، ریشه و ساقه آن تقویت‌کننده، ضدعفونی‌کننده، صفراآور، مدر و ملین است. در مطالعات جدید ثابت شده است زرشک به علت داشتن آلکالوئیدی به نام بربرین اثرات آنتی‌بیوتیکی برای باکتری‌ها دارد . همچنین سولفات موجود در این گیاه علیه سیستم‌های توموری قابل استفاده است. شاید به همین دلیل است که بعضی زرشک را عامل ضد تومور یا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> می‌شناسند . <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" title="طبیعت" target="_blank" class="csslink">طبیعت</a> میوه زرشک سرد و خشک است و در کتاب‌های قدیمی گفته شده است که زرشک برای کسی که <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" title="سرفه" target="_blank" class="csslink">سرفه</a> می‌کند، مفید نیست. علائم سمی بودن زرشک شامل گیجی، خون‌دماغ، اسهال، تحریک کلیوی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87" title="نفریت" target="_blank" class="csslink">نفریت</a> است. طبیعت پوست ریشه ی گیاه گرم و خشک است.</span></p></div> text/html 2018-02-19T11:03:45+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی آلو بخارا خواص http://nakhonak.mihanblog.com/post/258 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مضرات و کالری <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/">آلو بخارا خواص</a> آن برای پوست و یبوست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>مضرات و کالری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA/" title="آلو بخارا خواص" target="_blank" class="csslink">آلو بخارا خواص</a> آن برای پوست و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="آلو بخارا" target="_blank" class="csslink">آلو بخارا</a> خواص ,خواص <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c/" title="آلو بخارا در بارداری" target="_blank" class="csslink">آلو بخارا در بارداری</a>,خواص آلو بخارا برای زنان باردار,خواص آلو بخارا در دوران <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>,خواص آلو بخارا برای پوست,خواص آلو بخارا در طب سنتی,آلو بخارا و خواص آن,الو بخارا چه خواصی دارد,خواص آلو بخارا خشک,خواص الو بخارا چیست,خاصیت الو بخارا در بارداری,خواص آلو بخارا از نظر طب سنتی,خواص آلو بخارای خشک,فواید آلو بخارا خشک,فواید آلو بخارا چیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>مضرات و کالری آلو بخارا خواص آن برای پوست و یبوست</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/"><img class="alignnone wp-image-142144 size-full" title="آلو بخارا خواص , خواص آلو بخارا در بارداری , خواص آلو بخارا برای زنان باردار , خواص آلو بخارا در دوران بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/آلو-بخارا-خواص-1.jpg" alt="آلو بخارا خواص , خواص آلو بخارا در بارداری , خواص آلو بخارا برای زنان باردار , خواص آلو بخارا در دوران بارداری" width="360" height="269"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به مضرات و کالری آلو بخارا خواص آن برای پوست و یبوست می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">آلو جهت پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها مفید است. از جمله : جلوگیری از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" title="افزایش فشار خون" target="_blank" class="csslink">افزایش فشار خون</a> . کنترل قند خون . پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی عروقی و سرطانها . درمان برخی از بیماریهای گوارشی . برطرف کننده <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش بدن" target="_blank" class="csslink">خارش بدن</a> و دردهای مفصلی-&nbsp; بهبود <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" title="سردرد" target="_blank" class="csslink">سردرد</a> . معالجه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم خونی" target="_blank" class="csslink">کم خونی</a> . معالجه ضعف و ناتوانی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" title="خستگی" target="_blank" class="csslink">خستگی</a> جسمی . تقویت چشم . درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> صورت و بدن .&nbsp; تسهیل عملکرد کلیه ها . ضد یبوست ومحرک سلسله اعصاب&nbsp; بدن .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/">آلو بخارا خواص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آلو بخارا (<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tomato" title="گوجه" target="_blank" class="csslink">گوجه</a> برغانى) همان آلوى سیاه بزرگ است که <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" title="طبیعت" target="_blank" class="csslink">طبیعت</a> سرد و تر دارد. ملین، مسهل رقیق و مسکن حرارت گرم مزاج‌ها و صفراوى‌ها، رافع تشنگى و برنده تبهائى است که از حرارت عارض شده باشد. به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرنو، خوردن آن به هر صورت، چه به صورت تازه، خشک و ریختن آن در آش و غذا مفید بدن و نرم کننده شکم و رافع خارش تن گرم مزاج‌ها است. اگر نیم کیلو آلو بخارا را در دو لیتر آب بجوشانید تا پخته و نرم شود و صاف کنند و با قدرى شکر شیرین کرده، گرم یا سرد بخورند مسهل خوب و بى اذیتى براى گرم مزاج ها است همچنین مفید سینه، تا حدى که برای افرادی که <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" title="سرفه" target="_blank" class="csslink">سرفه</a> می‌کنند و سینه درد دارند، مفید است بر خلاف سایر ترشی‌ها که مضر شش و سینه است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">مصرف آلو به&nbsp; علت طبیعت سردی که دارد برای افرادی که سردی مزاج دارند مناسب نیست و در این افراد بهتر است به همراه&nbsp; آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> مصرف شود. در عوض برای گرم مزاجان میوه بسیار مناسبی است. برای درمان یبوست در بزرگسالان کافیست 10 عدد آلوی خشک را در آب خیسانده و شب تا صبح بماند و صبح ناشتا میل شود . در کودکان بهتر است 5 عدد آلو را پخته و در طول روز میل نمایند. برای درمان سردرد گرم ، آب آلو را با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/viola-flower" title="گل بنفشه" target="_blank" class="csslink">گل بنفشه</a> مخلوط کرده بر پیشانی بمالید. مخلوط آلو و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a> به صورت موضعی جهت درمان جوشها بخصوص جوش بدن اطفال مفید است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/">خواص آلو بخارا در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوردن چند دانه آلو بخارا ملین طبع، معده و برای قى(<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a>) و غثیان(حالت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a>) که از گرمى باشد، مفید است. غرغره برگ پخته آن برای ورم لوزتین، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sore-throat" title="گلو" target="_blank" class="csslink">گلو</a> و آب ریزش بینى که از زکام و نزله باشد و برای تقویت ریشه و لثه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" title="دندان" target="_blank" class="csslink">دندان</a> مفید است. آشامیدن آب جوشانده برگ آن تا سه استکان کشنده کرم معده و ضماد برگ او که پخته بکوبند و بر شکم ببندند، ریزاننده کرم‌هاى روده و امعا و مجرب است، خاصه گرم مزاج‌ها است. سردمزاج‌ها باید ضرر آن را با خوردن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/the-benefits-of-frankincense" title="کندر" target="_blank" class="csslink">کندر</a> به اندازه یک <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chickpea" title="نخود" target="_blank" class="csslink">نخود</a> رفع کنند. اگر آلو یافت نشد می‌توان تمرهندى و آلوهاى دیگر استفاده کرد. جوشاندن آلو در گلاب و خوردن آن بندآورنده شکم است. رب آلو سرد و تر بوده و مفید حال کسانی است که کبدهای گرمی دارند، رافع تشنگى و فرونشاننده <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a>‌هاى حار(داغ)، التهاب و سردرد است.&nbsp; باید دانست که انواع آلو و آلوچه خواصشان شبیه خاصیت آلو است که در فراهم نشدن آلو بخارا می توان از آنها استفاده کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>مضرات و کالری آلو بخارا خواص آن برای پوست و یبوست</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/"><img class="alignnone wp-image-142145 size-full" title="آلو بخارا خواص , خواص آلو بخارا در بارداری , خواص آلو بخارا برای زنان باردار , خواص آلو بخارا در دوران بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-2.jpg" alt="آلو بخارا خواص , خواص آلو بخارا در بارداری , خواص آلو بخارا برای زنان باردار , خواص آلو بخارا در دوران بارداری" width="360" height="249"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">خوردن آلو به صورت ناشتا سبب درمان بی اشتهایی و قی و استفراغ صبحگاهی در افراد گرم مزاج است. برای تهیه شربت آلو، نیم کیلو آلو بخارا را در دو لیتر آب بجوشانید تا پخته و نرم شود . سپس صاف کرده با قدری شکر شیرین نمایید. مصرف این شربت برای درمان یبوست و تا حدی برای کسانی که سرفه و سینه درد دارند نیز مفید است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/">خواص آلو بخارا برای زنان باردار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;آلوی سیاه حرارت درونی بدن را فرو می نشاند. آلو حالت تهوع را از بین می برد. از این رو افرادی که به حالت تهوع و سرگیجه مبتلا می باشند ، بهتر است روزانه چند عدد آلو بمکند. آلو ضد تب و سردردهای صفراوی است. آلو طبیعتی سرد دارد ، پس برای افراد گرم مزاج مناسب است. آلوی سیاه در مبتلایان به خارش بدن مانند خارش پشت، زیربغل ، گردن ، شانه مؤثر است. طبیعی ترین، بهترین، و بی خطرترین راه معالجه یبوست و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="بواسیر" target="_blank" class="csslink">بواسیر</a> ، استفاده از اشکال مختلف آلو و آلوی خشک است که باید آن را به شکل پخته یا خیس کرده مصرف کنند. آلو تقویت کننده و تنظیم کننده دستگاه هاضمه است . خوردن آلوی تازه یا پخته و یا کمپوت آلو برای درمان بیماران مبتلا به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" title="روماتیسم" target="_blank" class="csslink">روماتیسم</a> ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/gout" title="نقرس" target="_blank" class="csslink">نقرس</a> و تصلب شرائین مفید است. مصرف آلو به صورت پخته برای افراد ضعیف و مسن بهتر است، زیرا آلوی خام دیرهضم می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">به نقل از جابربن یزید جعفی : مردی نزد امام باقر (ع) از تلخه ای که در درون او به جوشش آمده بود تا جایی که نزدیک بود دیوانه شود ، اظهار ناراحتی کرد . امام (ع) به او فرمود: آن را با آلو فرو بنشان. امام صادق(ع) : آلو در حالت ناشتا تلخه را فرو می نشاند هرچند که بادها را نیز تحریک می کند. به نقل از ازرق بن سلیمان: از امام صادق(ع) درباره آلو پرسیدم . فرمود: برای تلخه مفید است و مفاصل را نیز نرم می کند اما از آن زیاد مخور که سرانجام در مفصلهایت بادهایی بر جای می نهد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/">خواص آلو بخارا در دوران بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آلو در معالجه کم خونی ، ضعف و ناتوانی و خستگی جسمی مفید است. آلو سرشار از ویتامین های A و C ، کربوهیدرات ( مواد نشاسته ای )، آهن ، کلسیم و سایر املاح می باشد. آلوی خشک برای مبتلایان به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" title="سوء هاضمه" target="_blank" class="csslink">سوء هاضمه</a> بسیار مفید است. برگه آلو، بهترین ضد سم می باشد. برگه آلو، دستگاه هاضمه را در بدن تنظیم می نماید. غنی از منیزیم ، سدیم ، فسفر و پتاسیم است. به مقدار کافی فیبر غذایی را برای بدن تامین می کند. در حفظ سلامتی کبد موثر بوده و باعث سم زدایی از سیستم گوارشی می شود. همچنین در مبارزه با عفونت و تب های روده ای بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که حاوی مقدار زیادی فسفر است، در افزایش قدرت فعالیت های ذهنی تاثیرگذار می باشد. نوشیدن آب آلو در دفع انگل های معده بسیار موثر می باشد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-بخارا-خواص-آن-برای-پوست/">آلو بخارا خواص</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-17T07:24:16+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی مضرات و خواص ماش در طب سنتی برای بارداری و لاغری http://nakhonak.mihanblog.com/post/257 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مضرات و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی">خواص ماش در طب سنتی</a> برای بارداری و لاغری</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواص ماش" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-بارداری-کودکان-مو" target="_blank" rel="noopener">خواص ماش</a> در طب سنتی ، فواید <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ماش" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-بارداری" target="_blank" rel="noopener">ماش</a> در طب سنتی ، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواص جوانه ماش" href="http://www.jesarat.com/javaneh-mash" target="_blank" rel="noopener">خواص جوانه ماش</a> در طب سنتی ، خواص ماش طب سنتی ، خواص ماش از نظر طب سنتی ، خواص جوانه ماش طب سنتی ، خواص جوانه ها در طب سنتی ، مضرات و خواص ماش در طب سنتی<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="aligncenter" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="234"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص ماش در طب سنتی می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.<span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent">ماش یکی از انواع حبوبات بسیار مفید و متاسفانه در حال <a class="csslink" style="color: #0000ff; text-decoration: none;" title="فراموشی" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" target="_blank" rel="noopener">فراموشی</a> است. ماش خاص ایران و خاور میانه است و در دیگر مناطق دنیا مصرف آن رواج زیادی ندارد.</span><span class="ltContent">امیدواریم با خواندن این مطلب نسبت به مصرف آن چه در غذا بصورت پلو و آش و چه به صورت جوانه ماش رغبت بیشتری از خود نشان دهید.</span><span lang="FA">ماش یکی از حبوبات بسیار مفید و غنی است. با این که زادگاه اولیه ی آن ایران است ولی روز به روز کمتر استفاده می شود و در حال فراموش شدن است. شاید اگر از خواص فراوان آن مطلع شوید، به مصرف بیشتر آن راغب شوید.</span><span lang="FA">ایرانیان قدیم ماش را « مِچ » می گفتند و زمانی که به زبان عربی وارد شد ماش نام گرفت.</span>ر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خواص ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ایرانیان قدیم ماش را « مِچ » می گفتند و زمانی که به زبان عربی وارد شد ماش نام گرفت. یکی از اصیل ترین غذاهای ایرانی آش ماش است</span><span style="color: #0000ff;">.این دانه خاص ایران و خاور میانه است و مصرف آن در دیگر مناطق دنیا رواج زیادی ندارد.</span><span style="color: #0000ff;">این دانه غنی ، حاوی بسیاری از مواد مورد نیاز بدن است و در عین حال کالری کمی دارد ؛ یعنی پرخاصیت و غیر چاق کننده است. </span><span style="color: #0000ff;">از این رو بهتر است در دوران <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رژیم لاغری" href="http://www.jesarat.com/regime-impotence" target="_blank" rel="noopener">رژیم لاغری</a> حداقل هفته ای یک بار از ماش استفاده شود چون بسیار زود هضم و غیر نفاخ است و&nbsp; </span><span style="color: #0000ff;">به علت دارا بودن ویتامین A و D نیازهای بدن ما را تأمین می کند و برای تقویت اعصاب و بینایی مفید است.</span><span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent" style="color: #0000ff;">ماش برای افرادی که دچار ضعف و ناتوانی هستند بسیار مفید است.</span><span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent" style="color: #0000ff;">ضماد ماش پخته با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرکه" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" target="_blank" rel="noopener">سرکه</a> برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان اگزما" href="http://www.jesarat.com/eczema" target="_blank" rel="noopener">درمان اگزما</a> و امراض جلدی مفید است.</span><span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent" style="color: #0000ff;">اگر ماش را با پوست بپزید و بخورید، برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">درمان اسهال</a> مفید است، ولی برای لینت مزاج دانه های پوست کنده آن را مصرف کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/">فواید و خواص ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر میزان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کلسترول" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" target="_blank" rel="noopener">کلسترول</a> خونتان بالا است استفاده از ماش را به شما توصیه می‌کنیم.دانه‌های ماش دارای کلسترول پایین و مقدار زیادی فیبر رژیمی محلول هستند.</span><span style="color: #0000ff;">فیبر رژیمی به آن دسته از مواد غذایی اطلاق می‌شود که قابل هضم نیستند. </span><span style="color: #0000ff;">فیبرهای رژیمی دو گونه هستند: محلول و غیرمحلول. فیبر غیرمحلول به تعادل و تنظیم حرکات روده می‌پردازد ولی کار زیادی برای کاهش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشارخون" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشارخون</a> انجام نمی‌دهد. </span><span style="color: #0000ff;">فیبر محلول وقتی با آب موجود در سیستم هاضمه مخلوط شود ماده ژل مانندی را تشکیل می‌دهد که به نوبه خود به بهبود عملکرد اعضای بدن می‌پردازد.</span><span style="color: #0000ff;">غذاهای سرشار از فیبر رژیمی محلول، به کاهش کلسترول بد خون (LDL) کمک می‌کنند و این کار را با تشویق به تولید گیرنده‌های LDL که مسئول بیرون راندن کلسترول بد اضافی از جریان خون هستند، انجام می‌دهند.</span><span style="color: #0000ff;">مصرف روزانه 10 تا 25 گرم فیبر محلول برای کاهش کلسترول بد نیز توصیه می‌شود. </span><span style="color: #0000ff;">هر پیمانه ماش حاوی 1/9 گرم فیبر رژیمی تام است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="aligncenter" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a7035cbb659e_jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="233"></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" lang="FA">توصیه امام رضا (علیه السلام) به خوردن ماش:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><span lang="FA">امام رضا (علیه السلام)</span><span lang="FA">در پاسخ به یکی از یارانش درباره ی بهق (شبیه برص، لکه های روی پوست ) فرمودند : </span></span><span style="color: #993300;"><span lang="FA">ماش تازه رادرفصل نوبر خودش بردار و همراه با برگش بکوب و آب آن را بگیر و ناشتا بخور و بر روی بهق بمال .</span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خاصیت ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماش، یکی از مواد غذایی است که در گروه حبوبات جای می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید، در برنامه غذایی روزانه، حبوبات مهم‌ترین منبع تامین پروتئین گیاهی هستند و ماش نیز ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی دارد و دارای تقریبا 3/16 گرم پروتئین در هر پیمانه است و در اکثر جوامع منبع عمده تامین پروتئین به ویژه برای گیاه‌خواران است.</span><span style="color: #0000ff;">مصرف ماش هیچ‌گونه ممنوعیتی برای هیچ‌کس ندارد اما کسانی که اسیداوریک یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نقرس" href="http://www.jesarat.com/gout" target="_blank" rel="noopener">نقرس</a> دارند، باید موادغذایی پروتئین‌داری را که پورین گیاهی دارند،‌محدود کنند.البته ترکیبات پورینی در ماش نسبتا کم است و لازم نیست این افراد نیز ماش را از برنامه غذایی خود کاملا حذف کنند؛ بلکه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنها" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">تنها</a> محدودیت به خرج دادن در مصرف آن کفایت می‌کند.</span><span style="color: #0000ff;">مطالعات انجام شده از سوی انجمن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دیابت" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" target="_blank" rel="noopener">دیابت</a> آمریکا نشان داده که ماش برای درمان اسهال نیز مفید است؛ </span><span style="color: #0000ff;">ضمن اینکه زودهضم هم هست و از آنجا که ماده غذایی متعادلی است، مصرفش به دیابتی‌ها هم توصیه می‌شود.</span><span style="color: #0000ff;">مطابق طب سنتی، دانه ماش دارای مواد غذایی کافی و با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="طبیعت" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="_blank" rel="noopener">طبیعت</a> سرد است.در هنگام مصرف و پختن دانه ماش بهتر است مقداری <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نمک" href="http://www.jesarat.com/table-salt" target="_blank" rel="noopener">نمک</a> در آب جوشانده آن افزوده شود و یا قبلاً به مدت بیست و چهار ساعت، آن را در آب سرد خیس نمایند.</span><span style="color: #0000ff;">دانش امروزی ثابت کرده که دانـه ماش علاوه بر آنکه در درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آبله" href="http://www.jesarat.com/chicken-pox" target="_blank" rel="noopener">آبله</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرخک" href="http://www.jesarat.com/measles" target="_blank" rel="noopener">سرخک</a> و بیماریهاى نظیر آن تاءثیر زیاد دارد، </span><span style="color: #0000ff;">ضماد آرد آن براى رفع التهابات سطحى بدن بخصوص لک و پیسى بکار مى رود.در همین زمینه امام رضا (ع) در پاسخ به پرسش یکی از یارانش در مورد بهک می فرماید: </span><span style="color: #0000ff;">ماش تازه را در هنگام خاص خودش فراهم کن و آن را با برگش بکوب و آب آن را بگیر و ناشتا بخور و بر روی محل بهک نیز بمال.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="alignnone" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a7035cc6b37f_jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="233"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">در طب چینی‌ها و هندی‌ها از این جوانه در بسیاری از موارد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آشپزی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c" target="_blank" rel="noopener">آشپزی</a> و نیز موارد درمانی استفاده شده و به عنوان نمونه برای مصارف درمانی در سم‌زدایی بدن وخاصیت ادرارآور بودن آن استفاده می نمایند و جوانه ماش سرشار از ویتامین C است که این مقدار در ماش پخته وجود نداشته و </span><span style="color: #993300;">جوانه ماش انرژی‌زای واقعی بحساب می اید و برای کودکان و نوجوانان ملو از مواد مغذی است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">طب سنتی و خواص ماش</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بر اساس طب گیاهی طبع ماش کمی سرد و خشک است و استفاده زیاد آن باعث زیاد شدن خلط آن می‎شود.وجود پتاسیم در ماش سبب شستشوی کلیه‎ها و پایین آوردن درجه اسیدی خون و منظم کردن ضربان قلب خواهد شد </span><span style="color: #0000ff;">برای درمان ورم ماش تازه جوشانده و سپس له کرده با زرده تخم‎مرغ مخلوط کرده بر موضع ورم بمالید و ماش التهاب‎های صفرا را از بین می‎برد و تسکین دهنده <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرفه" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" target="_blank" rel="noopener">سرفه</a> میباشد.چینی‌های باستان از این گیاه برای رفع گرما و سم‌زدایی بدن استفاده می‌کردند.</span><span style="color: #0000ff;">ماش مسکن درد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بواسیر" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" target="_blank" rel="noopener">بواسیر</a> است البته باید پوست کنده آن مصرف گردد و افرادی که <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سکسکه" href="http://www.jesarat.com/hiccough" target="_blank" rel="noopener">سکسکه</a>‎های مقاوم دارند با خوردن ماش پخته برطرف میشود و&nbsp; </span><span style="color: #0000ff;">برای درمان کک مک پودر ماش را با عرق مورد مخلوط نمایید و به صورت ضماد بر روی ان ها قرار دهید.</span><span style="color: #0000ff;">خوردن ماش برای کسانی که مبتلا به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خارش" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" target="_blank" rel="noopener">خارش</a> شدید بدن میباشند بسیار مفید می‎باشد.در طب های سنتی ضماد آرد ماش برای رفع التهابات سطحی بدن بخصوص لک و پیسی به کار برده میشود</span><span style="color: #0000ff;">برای اعضای بدن که <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a> رفته و بی‎حس شده باشند با ضماد پخته ماش مالش دهید.افرادی که دچار بیماری&nbsp;<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="صرع" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" target="_blank" rel="noopener">صرع</a> هستند از ماش پوست کنده استفاده کنند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خواص جوانه ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه ماش سرشار از مواد مغذی بوده و انرژی‌زای واقعی است*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه ماش ترد و خوشمزه بوده و طعم آن کمی شیرین است و هضم آن نسبت به ماش پخته شده راحت‌تر صورت می‌گیرد*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه ماش سرشار از ویتامین C است که این مقدار در ماش پخته وجود ندارد. جوانه ماش انرژی‌زای واقعی بوده و مملو از مواد مغذی است*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه‌های ماش برخلاف دیگر سبزیجات که هرچه بیشتر رسیده می‌شوند خواص تغذیه‌ای آن‌ها کاهش می‌یابد، خواص خود را تا زمانی که به مصرف برسند حفظ می‌کنند*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه‌ها، غنی‌ترین منبع آمینواسیدها (برای پروتئین)، ویتامین‌ها و مواد معدنی محسوب شده و همچنین دارای فیبر خوبی نیز هستند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آن‌ها حاوی انواع ویتامین‌های (A, B, C, D, E, k)، اسید فولیک و نیز منبع عالی از آهن، پتاسیم، کلسیم،‌ فسفر، منیزیم و روی هستند*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*خواص تغذیه‌ای جوانه‌ها نسبت به نوع جوانه متغیر است. جالب است بدانید جوانه ماش حاوی فیتوکمیکال‌های استروژن مانندی درون خود موسوم به ایزوفلاون‌ها است که مصارف درمانی بسیاری دارند*</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="aligncenter" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a7035cd29ea7_jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="210"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">افرادی که مبتلا به بیماری های دستگاه گوارش می‎باشند از ماش کمتر استفاده نمایند.</span><span style="color: #993300;">خوردن زیاد ماش برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دندان" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" target="_blank" rel="noopener">دندان</a>‎ها مضر میباشد.به دلیل داشتن پروتین قابل توجه آن کسانی که نقرس دارند کمتر مصرف کنند.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خواص ماش در طب سنتی</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-08T16:26:00+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی در منزل چگونه جوانه ماش درست کنیم به سادگی http://nakhonak.mihanblog.com/post/256 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">در منزل <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">چگونه جوانه ماش درست کنیم</a> به سادگی</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چگونه جوانه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ماش" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-بارداری-کودکان-مو" target="_blank" rel="noopener">ماش</a> درست کنیم,طرز درست کردن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="جوانه ماش" href="http://www.jesarat.com/javaneh-mash" target="_blank" rel="noopener">جوانه ماش</a> ,در منزل جوانه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ماش" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-بارداری" target="_blank" rel="noopener">ماش</a> تهیه کنید,طرز تهیه جوانه ماش,در منزل&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنیم , در خانه&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنیم ,&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنم ,&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنم&nbsp; در منزل ,&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنم در خانه , روش درست کردن جوانه ماش در منزل</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/"><img class="alignnone" title="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a5782d64f849_bisms.ir-2018-01-11.jpg" alt="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" width="300" height="199"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به چگونه جوانه ماش درست کنیم می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.شاید برایتان جالب باشد که خواص حبوبات پس از جوانه‌زدن به بیشترین مقدار ممکن می‌رسد. جوانه‌ی حبوبات مانند عدس و ماش سرشار از آنزیم‌ها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. هنگامیکه از جوانه‌ی حبوبات صحبت می‌کنیم، اغلب جوانه‌ی ماش را درنظر می‌آید چون از بقیه معروفتر است و بیش از دیگر جوانه‌ها استفاده می‌شود. اما از تمام حبوبات و دانه‌های دیگر را می‌توان جوانه تهیه کرد، مثلاً می‌توان از دانه‌ی آلفاآلفا (یونجه)، دانه‌ی آفتابگردان، انواع لوبیا، و نخود استفاده کرد. در فرآیند جوانه‌زدن مواد درون دانه‌ها تغییر می‌کند: نشاسته تبدیل به گلوکز و فروکتوز می‌شود، پروتئین با کمک آنزیم‌های درون دانه، هضم می‌شود و تبدیل به آمینو اسید میشود و پروتئین‌های قابل هضم برای ما در می‌آید، و آب، ویتامین‌ها و مواد معدنی درون دانه افزایش می‌یابد. جوانه‌ی حبوبات قرن‌هاست که به دلیل فواید غذایی و خواص دارویی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. جوانه‌ها را می‌توان به صورت خام خورد یا آب آنها را گرفت و یا کمی پخت و سپس میل کرد . در هر صورت خوردن جوانه حبوبات را نباید فراموش کرد<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">چگونه جوانه ماش درست کنیم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه دارای اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، قند طبیعی و مقدار زیادی املاح معدنی است و </span><span style="color: #0000ff;">اگر چند نوع آن با هم خورده شوند می توان گفت که همه مواد ضروری بدن را به آن رسانده ایم.باورکردنی نیست که چنین مواد غذایی ارزانی تا این حد از لحاظ ارزش غذایی کامل و مفید باشند. </span><span style="color: #0000ff;">به هنگام مصرف جوانه ها، دیگر نگران نخواهید بود که آلوده به کود، سم شیمیایی یا سایر موادآلوده باشد، زیرا این مواد حیات بخش به دست و زیر نظر خود ما تهیه شده اند.درست کردن جوانه ماش برای سلامتی ما ضروری است<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">دانه هایی که بیش از همه برای تهیه جوانه مناسب هستند، عبارتند از: ماش، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عدس" href="http://www.jesarat.com/lentil/" target="_blank" rel="noopener">عدس</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گندم" href="http://www.jesarat.com/wheat" target="_blank" rel="noopener">گندم</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="جو" href="http://www.jesarat.com/barley" target="_blank" rel="noopener">جو</a>، شنبلیله، تخمه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کدو" href="http://www.jesarat.com/pumpkin" target="_blank" rel="noopener">کدو</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کنجد" href="http://www.jesarat.com/sesame" target="_blank" rel="noopener">کنجد</a>، آفتاب گردان و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سویا" href="http://www.jesarat.com/soy-beans" target="_blank" rel="noopener">سویا</a>. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">چگونه در منزل جوانه ماش درست کنیم</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در جوانه عدس و ماش دو ماده وجود دارد که وقتی وارد بدن می شوند، سلول های سرطانی را به تدریج از بین می برند. </span><span style="color: #0000ff;">جوانه سویا از لحاظ ارزش غذایی با گوشت رقابت می کند و ضررهای گوشت را نیز ندارد، همچنین از لحاظ وجود ویتامین C، رقیب <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گوجه فرنگی" href="http://www.jesarat.com/tomato" target="_blank" rel="noopener">گوجه فرنگی</a> است.</span><span style="color: #0000ff;">از میان جوانه ها، دانه سویا بسیار مغذی است.پس به طور کلی می توانیم نتیجه بگیریم جوانه ها فواید زیادی دارند<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/"><img class="alignnone" title="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a5782d727bcb_bisms.ir-2018-01-11.jpg" alt="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" width="300" height="173"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">می توانید دانه ی هر نوع سبزی را سبز و سپس مصرف کنید.( به جز <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سیب زمینی" href="http://www.jesarat.com/potato" target="_blank" rel="noopener">سیب زمینی</a>، گوجه فرنگی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="لوبیا چشم بلبلی" href="http://www.jesarat.com/blackeyed-pea" target="_blank" rel="noopener">لوبیا چشم بلبلی</a> که مسموم کننده اند).دانه ماش حدودا 10 تا 18 ساعت به خیس خوردن احتیاج دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">طرز تهیه جوانه ماش در منزل</a></strong><br> </span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای تهیه جوانه چیزهایی که لازم دارید یک شیشه خالی، کمی آب و کمی دانه است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">البته می توانید جوانه ها را درست مانند سبزه عید نوروز تهیه کنید و پس از دیده شدن جوانه های کوچک سبز ، آن را مصرف کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> وقتی دانه را در آب خیس می کنید، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آنزیم" href="http://www.jesarat.com/enzyme" target="_blank" rel="noopener">آنزیم</a> های موجود در آن که تا آن زمان به صورت غیرفعال در دانه وجود داشتند، فعال می شوند و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نشاسته موجود در دانه تبدیل به قند می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پروتئین تبدیل به اسیدهای آمینه می شود و چربی اشباع مبدل به اسید چرب می شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این فعالیت آنزیمی در جوانه، باعث تحریک فعالیت های آنزیمی در بدن انسان و سلامت و نشاط می گردد.</span></p></div> text/html 2018-02-04T18:41:27+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی گل نرگس نماد چیست http://nakhonak.mihanblog.com/post/255 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نماد گلها و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نماد چیست</a> همراه عکس</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>نماد گلها و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/" title="گل نرگس نماد چیست" target="_blank" class="csslink">گل نرگس نماد چیست</a> همراه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/photos" title="عکس" target="_blank" class="csslink">عکس</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/daffodil" title="گل نرگس" target="_blank" class="csslink">گل نرگس</a> نماد چیست ؟ ,گل نرگس نشانه چیست,گل نرگس سمبل چیست,گل نرگس در ادبیات نماد چیست,گل نرگس نشانه ی چیست,عکس گل نرگس,عکس گل نرگس با کیفیت بالا,عکس گل نرگس برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/photos-profile" title="پروفایل" target="_blank" class="csslink">پروفایل</a>,عکس گل نرگس شیراز,عکس گل نرگس شهلا,عکس گل نرگس زیبا,عکس گل نرگس شیرازی,عکس گل نرگس با کیفیت Hd,عکس گل نرگس متحرک,عکس گل نرگس هلندی,دانلود عکس گل نرگس با کیفیت بالا,تصاویر گل نرگس با کیفیت بالا,عکس دسته گل نرگس با کیفیت بالا,عکس گل نرگس برا پروفایل,عکسهای گل نرگس شیراز,تصاویر گل نرگس شیرازی,تصاویر گل نرگس شیراز,عکس دسته گل نرگس شیرازی,عکس گل نرگس در شیراز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139919 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس-1.jpeg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="256"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص و تاثیر مصرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/raisin" title="کشمش" target="_blank" class="csslink">کشمش</a> در بدنسازی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشار خون" target="_blank" class="csslink">فشار خون</a> می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">سردهٔ نرگس از خانواده نرگسیان(Amaryllidaceae) و تیره Narcissus می‌باشد. گیاهی دائمی و پیازدار می‌باشد. پیازهای آن درشت و دارای ورقه‌های فلسی یا مطبق است. به عبارت دیگر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/onion" title="پیاز" target="_blank" class="csslink">پیاز</a> آن می‌تواند چندین سال متوالی گل دهد و گل آن همه ساله درشت تر گردد. گلهای نرگس به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/colors" title="رنگ" target="_blank" class="csslink">رنگ</a> سفید، زرد، نارنجی، کم پر و پُر پر هستند. برگهای این گیاه از بن ریشه بصورت صاف یا شیاردار بیرون می‌آیند و در طول ساقه قرار می‌گیرند. نرگس‌ها به اندازه‌های مختلف یافت می‌شوند از گلهای ۵ اینچی روی ساقه‌های ۲ فوتی گرفته تا گلهای ۵/۰ اینچی روی ساقه ۲ اینچی.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نماد چیست؟</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گلهای نرگس نام خود را از شخصیتی در اساطیر یونان با همین نام گرفته‌اند. در اینجا در مورد این داستان اساطیری و دیگر معانی نمادین مرتبط با این گلهای نرگس، بیشتر توضیح داده شده است.&nbsp; آیا می‌دانید؟ گلهایی که جزو گروه نرگس‌اند عموماً منسوب به نرگس زرد هستند. آنها گلهای پیازی‌اند که بومی منطقه‌ی مدیترانه و بخش‌هایی از آسیا و چین هستند اما امروزه به طور گسترده در آمریکا نیز کشت می‌شوند. وجد و شادی خود را هنگام دیدن یک غنچه‌ی تازه که شکوفه داده، تصور بکنید. چیزهای کوچک لذت و شادی بزرگی را به زندگی ما می‌دهند و چه کسی بهتر از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" title="طبیعت" target="_blank" class="csslink">طبیعت</a> می‌تواند آن را به ما بدهد؟ طبیعت چیزهای زیادی برای آموختن به ما دارد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139920 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-1.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="232"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">نرگس‌ها شاید آسانترین و مطمئن‌ترین پرورش از میان خانواده تمام گلها هستند و برای افراد مبتدی در باغبانی ایده‌آل است. پیاز و برگها حاوی کریستالهای سمی هستند که فقط حشرات اصلی می‌توانند بدون آسیب رساندن به آن از آن مصرف کنند هر چند ممکن است جانوران آنها را از زیر خاک بیرون بیاورند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نشانه چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در میان همه‌ی آنها، گلها زیباترین مخلوقات طبیعت هستند و با رنگ‌های مختلفی متنعم شده‌اند. این شکوفه‌ها می‌توانند اسرار زندگی را به ما آموزش بدهند. گلها یادآور قدرت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="حساسیت" target="_blank" class="csslink">حساسیت</a>، ظرافت و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/" title="زیبایی" target="_blank" class="csslink">زیبایی</a> برای ما هستند. هزاران گل وجود دارند که ویژگی‌های مختلف از طرف طبیعت به آنها امانت داده شده است از جمله رنگ‌های متنوع، بوی خوش، ته رنگ، سبک گلبرگ و غیره. زیبایی گل را عکاس می‌خواهد با دوربینش، نقاش روی بومش و شاعر در کلماتش به تصویر بکشد. هر گلی به سبک خودش منحصر به فرد و ویژه است. یکی از دوست داشتنی‌ترین گلها، گل نرگس است. اگر چه نام آن غیر معمول است اما عموماً به نرگس زرد منسوب است. هر نامی یک داستان برای خود دارد و در اینجا داستان گل نرگس آورده شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139921 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-2.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">استان فارس علی الخصوص شهرستان کازرون مملو است از گل‌های نرگس و نرگس زارهای متعدد. که این شهرستان در استان فارس مقام اول را در تولید گل های نرگس دارا می باشد گل‌های نرگس بالاده فارس واقع در شهرستان کازرون از طراوت و مرغوبیت خاصی برخوردار است که گونه‌های متعددی همچون نرگس شش پر، شهلا و معمولی را شامل می‌شود که از میان آنها نرگس شهلا به جهت داشتن زیبایی و بوی ویژه مشهور است. بخش اعظم نرگس زارهای فارس در منطقه «جره»، «بلبلک»، «سرمشهد»، «فامور» که همگی در بخش جره و بالاده قرار دار(همگی روستاهای اطراف شهرستان کازرون می باشد) لازم به ذکر است که عنوان نرگس شیراز یک عنوان کاملا غلط و بی اساس می باشد زیرا محل رویش اصلی این گل در شهرستان کازرون می باشد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس سمبل چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;سمبل : شخصیت اساطیری : نرگس یا نارسیس گل نرگس نام خود را از یک شخصیت در اساطیر یونان گرفته است. طبق فولکور، نرگس (یا نارسیس) یک مرد جوان شدیداً زیبا و دلربا بود که پروردگار او را با زیبایی متنعم ساخته بود. اکو نیز یک دختر زیبا بود که عمیقاً عاشق او شده بود اما نرگس با شرمندگی او را رد کرد. اکو با غم و اندوه زیادی درگذشت و تمام آنچه که از او باقی ماند صدایش بود. یکبار نرگس عکس خودش را در آبگیری دید و بسیار مجذوب و شیفته‌ی زیبایی خودش گردید؛ او به طور پیوسته به عکس خودش در آب نگاه می‌کرد و آن را تحسین می‌کرد. او آن قدر مجذوب خودش شد که تشنگی و گرسنگی از یادش رفت. عشق او برای خودش آن قدر زیاد بود که رنگش پرید و از دنیا رفت. بعد از مرگ نرگس، گلی از محل دفن او در کناره‌‌ی رودخانه رویید. این گل یادآور این است که انسان نباید آن قدر مجذوب خودش شود که دیگران را <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" title="فراموش" target="_blank" class="csslink">فراموش</a> کند. ما باید میانه رو باشیم و مغرور موفقیت‌ها و دستاوردهای خود نشویم. علاوه بر نام گل، کلمه‌ی نارسیسم از همان شخصیت برای نوعی اختلال شخصیتی به معنای خود – وسواسی گرفته شده است. معنی گل نرگس / نرگس زرد : عشق بی‌پاسخ، امید، تواضع، زندگی، شانس، تولد دوباره</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139922 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-3.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="292"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">بیخ نرگس جذب کننده ای است که از ژرفا برمی کشد . خشکاننده و زداینده و شستشو دهنده است . روغن نرگس تاثیر روغن یا سمین دارد و از آن ناتوان تر است . بیخ نرگس و بویژه اگر با آرد شَلمک و با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> باشد پیکان و خارها را بیرون کشد . نرگس و بویژه بیخش که همراه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a> باشد لکه های سیاه و بهک را می زداید . بیخ نرگس داروی داءالثعلب است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس در ادبیات نماد چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;فولکور و معانی دیگر : گل نرگس هم معانی منفی و هم معانی مثبت دارد که به آن ضمیمه شده‌اند. در زیر برخی از آنها آورده شده است : کلمه‌ی نرگس از واژه “نارک” به معنی کرختی و بی‌حسی گرفته شده که یک واژه‌ی یونانی است. مرغداران فکر می‌کنند که آن بد شانسی می‌آورد و مانع تخم گذاری مرغ‌هایشان می‌شود. نرگس <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a>، نشانه‌ی بد شانسی است و اگر شما می‌خواهید خوش شانسی برای کسی آرزو بکنید دسته‌ای از گلهای نرگس زرد به او هدیه دهید. اشاره کردن با انگشت سبابه و یا اشاره ممکن است باعث توقف شکوفه دادن گل نرگس شود. نرگس زرد مشهور به گل تولد ماه مارس و نرگس معمولی معروف به گل تولد ماه دسامبر است. نرگس نمایانگر عشق بی‌پاسخ اکو و نارسیس است. افسانه‌ی چینی : اگر نرگس زرد در عید سال نو به اجبار شکوفه دهد خوش شانسی برای شما می‌آورد. نرگس، گل ملی والز است و مرسوم است که در روز سنت دیوید، نرگس زرد بپوشند. انجمن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> آمریکا : “روزهای نرگس زرد” فعالیتی است که توسط این انجمن به راه انداخته شده تا برای آگاهی از سرطان به کمک نرگس‌های زرد، پول و کمک نقدی جمع آوری شود. نرگس زرد نمایانگر شادی، خوشی، امید و علاقه به زندگی جدید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139923 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-4.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="240"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">یک دسته گل همواره می تواند روحیه هرکس را بهتر کند اما، گلهای نرگس تأثیراتی بیشتر دارند آنها می توانند کلیدی برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/depression" title="درمان افسردگی" target="_blank" class="csslink">درمان افسردگی</a> تلقی شوند. دانشمندان کشف کرده اند که مولفه های تشکیل دهنده گونه های گل برف در آفریقای جنوبی و گلهای نرگس می توانند از سد خونی مغزی یا دیوار دفاعی که مغز را منزوی نگاه می دارد، عبور کنند.این سد مشکل مهمی برای پزشکان در درمان شرایط مغزی چون افسردگی است، چرا که دربرگیرنده پروتئینهایی است که به محض ورود دارو آن را پس می زند.این درحالی است که بیگر برودین که این تحقیق را در دانشگاه کپنهاگ انجام داده اظهار داشت که مولفه های تشکیل دهنده در این گلها می تواند از این سد عبور کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نشانه ی چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نرگس‌های زرد در اشعار ویلیام وردز ورس : گل نرگس یادآور بیت‌هایی از شعر ویلیام وردز ورس برای من است. او در شعر خویش نرگس‌های زرد را این گونه مجسم کرده که همراه با باد می‌رقصند. هر بار او نرگس‌های زرد را به خاطر آورده، حالت روحی محزون و متفکرش بروز کرده است. من شخصاً نرگس‌های زرد را تحسین می‌کنم. آنها روشن، درخشان، شاد، خوشحال و مظهر زیبایی هستند. “بارها وقتی روی تخت خود دراز کشیده‌ام در اوقات بیکاری و یا در حالت حزن و تفکر، آنها جلوی چشم‌ باطنی من ظاهر می‌شوند که نعمت تنهایی است؛ و سپس قلب من با خوشی و لذت پر می‌شود، و همراه با نرگس‌های زرد می‌رقصد.” اگر امروز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" title="احساس" target="_blank" class="csslink">احساس</a> آزردگی می‌کنید، حال خود را با دسته‌ای از گلهای نرگس خوب کنید و به خاطر داشته باشید تواضع، زیبایی است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نماد چیست</a></strong></span></h1> </div> text/html 2017-09-29T08:52:59+01:00 nakhonak.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد دلتنگی http://nakhonak.mihanblog.com/post/254 <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر در مورد دلتنگی و تنهایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گاهی چقدر دلم برایت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تنگ می‌شود…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می‌دانی!؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می‌گویم گاهی اما،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این گاهی‌ها عجیب بوی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همیشه می‌دهند!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر در مورد دلتنگی امام زمان</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلتنگى‌&nbsp;یعنی…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جاذبه برعکس شود؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وزن زمین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روی دلت سنگینی کند..!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر درباره دلتنگی برای دوست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دِلتَنگـــی هَمـــون اَشکیـِــه کـِـه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رو کِتــابـِـت میــریــزه وَقتــی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مَثـَـلا داری دَرس میـخــونــی !</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعری در مورد دلتنگی دوست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلتنگى‌&nbsp;محله ای ست پر ازدحامِ یادت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که در شلوغی اش نه تنها تو را پیدا نمی کنم ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که خود را هم گم میکنم …</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر درباره دلتنگی یار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شرمسار دستان توام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقتی به جای دستان من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قلم در دست می‌گیری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا بگویی دلتنگى‌!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد" width="380" height="20"></a></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C" data-mce-style="color: #ff0000;">شعر در مورد دلتنگی</a></strong></span></h1>